ARTISTIEK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

[expertisecentrum] Labo XIX&XX

[onderzoekslijnen] > muziekcultuur in Antwerpen in 19de en 20ste eeuw
> muziekgeschiedenis en -analyse
> uitvoeringspraktijk
> literatuur-, theater- en stadsgeschiedenis
> archief- en bibliotheekonderzoek

[projectvoorbeeld] Stadsklanken XIX
Dit project beoogt het sonore landschap van openbare en private ruimtes in de negentiende-eeuwse stad Antwerpen via hedendaagse onderzoeksmethodes tot klinken te brengen.

[voorbeeld dienstverlening] > programma-advies
aanleveren van partituren en uitvoeringsmateriaal
> dramaturgie bij concerten en operavoorstellingen
> archiefonderzoek
> aanleveren van vulgariserende en wetenschappelijke bijdragen

meer …