Mens en maatschappij

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

Expertisecentrum

Mens en maatschappij

Onderzoekslijnen

  • Sociale uitsluiting
  • Handicap als participatieprobleem
  • Jeugdhulp, jeugdwerk, kinderrechten en inclusief onderwijs

Projectvoorbeeld

O2 – Ondersteuning Ondersteunen (https://www.ap.be/project/o2-ondersteuning-ondersteunen)

Evaluatieonderzoek naar de rol van ondersteuners en ondersteuningsnetwerken in het onderwijs in het kader van het M-decreet

Voorbeeld dienstverlening

Contractonderzoek Recht op vrije tijd: onderzoek naar good practices,  principes en knelpunten bij het faciliteren van voldoende opportuniteit voor kinderen om te spelen en recreatieve activiteiten te ontplooien (https://www.ap.be/project/recht-op-vrije-tijd)

meer …