Onderwijs

Onderwijsbeleid

De partnerinstellingen van de associatie werken samen om een aantrekkelijk onderwijsnetwerk en -aanbod uit te bouwen met gepaste aansluit- en doorstroommogelijkheden. De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen biedt de student een breed studieaanbod met een leesbare en harmonieuze structuur. Schakel- en voorbereidingsprogramma’s bouwen bruggen tussen opleidingen en instellingen.

Met de geslaagde integratie van de meeste masteropleidingen van de hogescholen naar de universiteit, realiseerde de associatie een belangrijke opdracht. Voor de nautische wetenschappen en de kunsten, verbonden aan de hogescholen, ondersteunt de universiteit het onderzoek en de doctoraten.

In het uitbreiden en het ter beschikking stellen van de expertise rond onderwijsontwikkeling wil de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen uitgroeien tot het centrum van eigentijds en studentgericht onderwijs. Het Expertisecentrum Hoger Onderwijs (ECHO) van de universiteit is voor vele activiteiten ook inschakelbaar voor de hogescholen. De opdrachten voor het ECHO weerspiegelen de toekomst van het Antwerpse hoger onderwijs: vernieuwende professionalisering vanuit een geactualiseerde visie op de student.

De werkgroep Onderwijs van de associatie volgt de ontwikkelingen op de voet en bereidt beslissingen omtrent onderwijs en onderwijsbeleid voor. De werkgroep organiseert tweejaarlijks een Onderwijsdag waar volop aan expertise-opbouw en expertisedeling wordt gedaan.