Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA)

Het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA) is een AUHA-samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en de Schools of Arts van de AUHA:

ARIA, gelegen middenin een Europese kunststad, organiseert en begeleidt onderzoek en doctoraten in, met en voor de kunsten. Met ‘kunsten’ worden alle professionele creatieve disciplines bedoeld gaande van woordkunst, design, dans, performance, theater, beeldende kunsten, literatuur en nieuwe media.

Het instituut bewaakt het specifieke karakter van het onderzoek in de kunsten en stimuleert de samenwerking en kennisuitwisseling met andere kunst- en wetenschappelijke disciplines. Het doet dat in een uniek samenwerkingsverband tussen de Antwerpse Schools of Arts en de Universiteit Antwerpen waarbij de autonomie en eigenheid van de verschillende partners voorop staat.

ARIA zet lokale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden op met kunstenaars, professionals, onderzoeksinstituten en artistieke instellingen. Ter bevordering van de kwaliteit van het onderzoek in de kunsten organiseert het instituut onderzoeksseminaries, symposia, publicaties en andere artistiek-wetenschappelijke activiteiten. Tevens zorgt het voor de brede maatschappelijke verspreiding van haar onderzoeksbevindingen bij media, private en publieke instellingen. Op beleidsniveau verdedigt ARIA de unieke wetenschappelijke en maatschappelijke positie van het onderzoek in de kunsten bij instanties zoals het FWO, de ERC (European Research Council) en de Vlaamse Regering.

Onderzoekers kunnen zich laten inspireren door Antwerpen, een stad met een uitgebreide culturele infrastructuur, een indrukwekkend kunsthistorisch patrimonium, maar ook met een uitgesproken internationaal handelskarakter en een interculturele bevolking.

Meer informatie over missie, visie, activiteiten en doctoreren op ARIA | Antwerp Research Institute for the Arts | Universiteit Antwerpen (uantwerpen.be)