Broodje Sociaal 2023

Het Onderzoeksforum Sociaal Werk Antwerpen organiseerde op 16 maart 2023 het gratis lunchseminarie Broodje Sociaal. Een initiatief waarop onderzoek en werkveld samen worden gebracht om onderzoeksresultaten te bespreken.

Het forensisch welzijnswerk vanuit een mensenrechtenperspectief

Vorig jaar gaf het Departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse overheid de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar ‘de impact van sociale economie op armoede’. Deze opdracht wordt uitgevoerd door onderzoekers van de KU Leuven die de huishoudinkomens van doelgroepmedewerkers berekenen, onderzoekers van de UA die een survey over financiële zelfredzaamheid en welbevinden verspreiden en de AP Hogeschool die focusgroepen met begeleiders en interviews met doelgroepmedewerkers uitvoeren.

Tijdens Broodje Sociaal zoomen de AP onderzoekers in op hun kwalitatieve studie: op welke manieren kunnen sociale economie bedrijven bijdragen aan de strijd tegen armoede, waar lopen ze tegenaan en hoe ervaren doelgroepmedewerkers dit? De presentatie eindigt met enkele concrete aanbevelingen en discussievragen omtrent de positie van de sociale economie als beleidsinstrument en actor in armoedebestrijding.

  •  Baki Jusra is onderzoekster aan de AP Hogeschool Antwerpen, ze werkt onder meer rond toegang tot gezonde voeding, inclusief onderwijs en de sociale economie
  • Pieter Cools is onderzoekscoördinator van de onderzoeksgroep Stadskracht aan de AP hogeschool en docent aan de Master Sociaal Werk

Wat is Broodje Sociaal?

Eind 2012 werd door de opleidingen sociaal werk van de UAntwerpen, KdG en AP het Onderzoeksforum Sociaal Werk Antwerpen opgericht met als doel om sociaal werk onderzoek sterker te verankeren in de regio. Hoe en op welke manier kan onderzoek het sociaal werk versterken en omgekeerd? Met dit forum willen we kennisdeling tussen Antwerpse onderzoekers, sociaal werkers en docenten bevorderen door in dialoog te gaan over recente onderzoeksresultaten relevant voor het werkveld. We doen dit in onze seminaries Broodje Sociaal.

Het principe is eenvoudig: een centrale spreker stelt het eigen onderzoek voor en een of twee disputanten uit het werkveld of de onderzoekswereld zorgen voor een ondertoon om de discussie op gang te trekken. Aangezien het accent van deze bijeenkomsten ligt op uitwisseling en interactie, richt het initiatief zich tot een select gezelschap van wie in de regio met het thema begaan is (sociaal werkers, lectoren, beleidsmedewerkers uit de sector, …). De debatten dienen als inspiratiebron voor nieuw onderzoek en als katalysator voor een betere samenwerking tussen praktijk en onderzoek.