Onderzoek

Onderzoeksbeleid

De AUHA wil door bundeling van krachten haar onderzoekspotentieel maximaal ontwikkelen. Ze zal op een strategisch verantwoorde en planmatige wijze haar onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en beoefening van de kunsten en wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening afstemmen op de sociale, culturele en economische noden van de Antwerpse regio en de Vlaamse gemeenschap, ingebed in een internationale context.

De AUHA verdiept voortdurend de samenwerking tussen haar partners en stakeholders om uit te groeien tot een performant en toekomstgericht kenniscentrum.

Het integrale onderzoeksconcept

Om efficiënt een onderzoeksomgeving te creëren – waarin zoveel mogelijk onderzoekers zich kunnen ontwikkelen – en tevens nieuwe financieringskanalen aan te boren, wordt binnen de AUHA gewerkt vanuit een eigentijdse visie op het onderzoek. Deze visie is gestoeld op het integrale onderzoekconcept waarbij de onderzoekscompetenties van de universiteit en de hogescholen optimaal worden benut door een meerlagige, systeemgerichte en multidisciplinaire aanpak. De Universiteit Antwerpen staat vooral sterk in het funderen van de theoretische en praktische kennis in het fundamenteel kennnisverleggend wetenschappelijk onderzoek. De hogescholen hebben expertise opgebouwd in het toepassingsgericht onderzoek en op het vlak van de ontwikkeling en de beoefening van de kunsten. 

Vanuit een integrale benadering van het onderzoek in al zijn facetten wordt binnen de AUHA een synergie nagestreefd tussen deze complementaire onderzoekscompetenties. Hierdoor kan binnen de AUHA het geheel van de kennisketen en -stroom beter en op een geïntegreerde wijze worden omvat. De valorisatie van kennis in nieuwe producten en diensten groeit steeds sterker en sneller.

Multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek

Een gevolg van de integrale benadering is dat het onderzoek ook meer over de grenzen heen van verschillende disciplines wordt uitgevoerd. Dit is zeker een belangrijke troef aangezien een toenemend aantal wetenschappelijke doorbraken net op het kruispunt van verschillende disciplines plaatsvinden en de grenzen van disciplines ook meer en meer vervagen of verschuiven. Een voorbeeld daarvan zijn de nieuwe technologieën die steeds meer met elkaar verweven moeten zijn om aan de nieuwe maatschappelijke noden te kunnen voldoen. Maar niet alleen in de experimentele wetenschappen tekent deze multidisciplinariteit zich af, ook het onderzoek in de kunsten wordt gekenmerkt door originele kruisbestuiving over de grenzen van disciplines heen en wordt vaak net gestimuleerd door de intense samenwerking met diverse partners binnen (en buiten) de AUHA. De dynamische verwevenheid tussen onderwijs-onderzoek en artistieke praxis staat centraal. De oprichting van ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts) is daarvan een exponent.

De stimulering van interdisciplinair onderzoek is dan ook een prioritair oogmerk. Degelijk interdisciplinair onderzoek wordt concreet aangemoedigd door het scheppen van de nodige middelen, ook in het projectonderzoek, en nieuwe mogelijkheden aan uitstroom; een goed voorbeeld hiervan is het interdisciplinair doctoraat. De fysieke nabijheid van onderzoekers uit verschillende disciplines levert hierbij een belangrijke meerwaarde op.