Stadskracht

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

Expertisecentrum

Stadskracht

Onderzoekslijnen

  • De gezonde en inclusieve stad
  • Recht op wonen in een kwalitatieve leefomgeving
  • Kunst voor democratie en sociale inclusie

Projectvoorbeeld

Food Care (https://www.ap.be/project/food-care)

Dit multidisciplinaire onderzoeksproject onderzoekt hoe de toegang tot kwaliteitsvolle voeding verbeterd kan worden voor kwetsbare doelgroepen in Antwerpen door praktijkpartners te versterken in de omgang met dit thema.

Voorbeeld dienstverlening

Sociale impactevaluaties van sociale projecten in opdracht van Stad Antwerpen (https://www.ap.be/project/sociale-impactevaluaties)

meer …