THINKING TOOLS

 

 

 

 

ARTISTIEK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

[expertisecentrum]

Thinking Tools

[onderzoekslijnen]

> het fotografische
> impact van (digitale) technologie op de hedendaagse waarneming, verbeelding en beeldvorming
> radicale omwenteling bij relatie tussen maker en beeld

[projectvoorbeeld]

Butterflies are a sign of a good thing
Nieuwe visuele strategieën om stigma te counteren, gericht op de grensgebieden van empathisch engagement met het onderwerp en de ethische keuzes van de kunstenaar.

meer …