OPENING ACADEMIEJAAR 2023-2024

Dit was de opening van het academiejaar 2023 – 2024!

Op 28 september 2023 openden we het academiejaar in de Stadsschouwburg van Antwerpen met een openingszitting en nadien een feestelijke receptie op het Theaterplein. Zoals onze traditie dat wil, maar dit jaar met een extra feestelijk tintje want de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen bestaat 20 jaar. Samenwerking op alle niveaus bleek de rode draad in alle toespraken. Samenwerken en daarin meerwaarde creëren: dat is net de essentie van onze associatie.

 

 

 

We zetten dit jaar onze 5000 internationale studenten in de kijker. Zij namen de aankondigingen van de sprekers voor hun rekening en wensten de AUHA een gelukkige verjaardag. Bekijk hun verjaardagswensen hier.

 

 

 

 

Bart De Wever
Burgemeester van Antwerpen

In zijn welkomstwoord heette Bart De Wever de studenten welkom in zijn stad en waren er lovende woorden over hoe studenten en inwoners uit Antwerpen steeds beter samenleven.

 

 

 

 

Muziek
Eline Flintrop & Lies De Mulder

Eline Flintrop studeerde Muziekproductie in het Koninklijk Conservatorium van Gent en Compositie in het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.

Lies De Mulder (23) is reeds sinds 2009 ingeschreven aan de Podiumacademie van Lier, waar zij zich sindsdien bekwaamd heeft in het accordeon spelen. Na haar rechtenstudies is zij aan de slag gegaan in de juridische wereld. Daarnaast is Lies verbonden aan de Universiteit Antwerpen als vrijwillig medewerker in de onderzoeksgroep Onderneming & Recht.

Eline en Lies speelden ‘Jóga’: een nummer van Björk (1997). Het is een elektronisch nummer dat gecombineerd wordt met elementen uit barokmuziek. Eline Flintrop en Lies De Mulder brachten een akoestische versie.Naast avant-garde pop speelt de droomwereld en het mysterie ervan een grote rol in de composities van Eline Flintrop. De verschillende texturen in ‘Korion Ledu’, een compositie voor accordeon en zang, zijn gebaseerd op verschillende droomtaferelen uit één nacht. Het onderbewustzijn is buitengewoon creatief en is daarom een essentieel aspect geworden voor haar composities.

 

 

 

 

Veerle Hendrickx
Algemeen directeur Karel de Grote Hogeschool

In een sofagesprek focuste Veerle Hendrickx zich op het diverse en internationale karakter van het hoger onderwijs in Antwerpen. Dat zorgt voor uitdagingen, bijvoorbeeld op het vlak van studentenhuisvesting. Dat is een uitdaging die de instellingen samen met de stad het hoofd moeten bieden. Zij vroeg ook aandacht voor sociaaleconomisch zwakkere studenten. Om hen aan boord te houden, is structureel meer geld nodig.

E

 

 

 

 

Studenten
Maxence Malchair (Antwerp Maritime Academy)
Dalma Moghiori (KdG Hogeschool)
Laurens Verhaegen (Universiteit Antwerpen)

De studenten vroegen aandacht voor mentaal welzijn, inclusie en mobiliteit. Beursstudenten hebben het vandaag niet makkelijk met de stijgende consumptieprijzen. Ondersteuning vanuit de instelling is zeer welkom. Sinds de coronacrisis hebben studenten het mentaal steeds moeilijker. Ze vinden het moeilijker contacten te leggen, de sociale cohesie is minder sterk. Ze kaartten eveneens aan dat niet alle campussen in Antwerpen even makkelijk bereikbaar zijn.

 

 

 

 

Herman Van Goethem
Rector Universiteit Antwerpen

In zijn laatste openingsrede focuste de rector op de missie van de Universiteit Antwerpen en de manier waarop de universiteit de toekomst mee kan vormgeven. Hij legde daarbij de nadruk op samenwerking. Samenwerking die essentieel is op alle niveaus: intern in de universiteit, met de partners binnen de associatie, maar ook in het Antwerpse ecosysteem. Ook internationaal moeten we de handen nóg meer in elkaar slaan.

De volledige rede leest u hier.

 

 

 

The Algoritmic Gaze (*)
In de performance zagen we een echte danser, Myrthe Bokelmann, die danst met een AI-danser. De AI-danser werd getraind op beelden van performers die “body extensions” aangemeten kregen: natuurlijke elementen zoals bloemen, takken, die de overgang tussen de mens en de natuur symboliseren. Het AI gegenereerd lichaam benadrukt de virtualiteit van ons lichaam, maar wijst ook op de sterfelijkheid en beperkingen van ons fysieke zelf. De spanning tussen de eeuwigheid van het AI-lichaam en het onvermijdelijke verval van het menselijk lichaam wordt uitgedrukt door middel van dans.
Cyberfeminisme is een artistieke, theoretische en culturele beweging die op een kritische manier de kruispunten van technologie, gender en identiteit onderzoekt. In dit project verkende de groep het cyberfeministische domein door het creëren van op de natuur geïnspireerde lichaamsextensies. Vrouwelijk ogende lichamen worden vermengd met elementen uit de natuur, zoals verwelkende planten en bloemen. Hierdoor ontstaat een nieuwe kijk op het menselijk lichaam als een hybride entiteit, een mix van organisch en synthetisch materiaal. Het project biedt een visuele meditatie op tijdelijkheid, kwetsbaarheid en de essentie van het bestaan, via een hybride performance die zowel live als digitaal is.

 

 

 

Jan van den Nieuwenhuijzen
Voorzitter Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen

De voorzitter van de associatie legde de nadruk op het belang van samenwerken in een stad als Antwerpen. Samen met de stad wordt gewerkt aan een ambitienota om studenten beter te ondersteunen op het vlak van mobiliteit, studentenhuisvesting, financiële kwetsbaarheid… 

 

 

 

 

De voorzitter van de AUHA bracht een grote taart mee! Samen met het AUHA-bestuur sneed hij ze aan.

 

 

 

 

De opening eindigde met een receptie op het Theaterplein.

 

 

(*) Het project is tot stand gekomen tijdens LAbO 2021, een interdisciplinaire summer school georganiseerd op deSingel tussen ChampdAction, Sint Lucas Antwerpen en het Conservatorium. Een aantal jonge kunstenaars ontmoeten elkaar daar: studenten die  ondertussen afgestudeerd zijn bij Sint Lucas, Conservatorium (master dansopleiding), Design Academy  Eindhoven, en de Polish-Japanese Academy of Information Technology (PJAIT) in Warschau. De groep vond elkaar in het thema van cyberfeminisme. Vanuit Sint Lucas was ook Frederik De Bleser betrokken vanuit The Algorithmic Gaze, een onderzoeksgroep rond het creatief gebruik van AI.

Performers: Myrthe Bokelmann, Alexandra Fraser, Madina Mahomedova, Nikola Scheibe alias Nika de La Loncha
Music: Gizem Karaosmanoğlu
Algorithmic Gaze: Frederik De Bleser, Lieven Menschaert