Onderwijs

EVC-EVK

EVC – Erkenning eerder verworven competenties

In de flexibilisering van het hoger onderwijs is de aandacht voor zij-instromers, studenten die niet het rechtstreekse parcours van secundair onderwijs naar hoger onderwijs volgen, erg belangrijk. Velen onder hen hebben op het ogenblik dat ze het hoger onderwijs aanvatten reeds een heleboel ervaring opgedaan. Het hoger onderwijs kan sommige van deze vaardigheden, inzichten en attitudes valideren. Deze reeds verworven competenties kunnen leiden tot een bewijs van bekwaamheid, waarmee men vrijstellingen kan aanvragen voor een bepaalde opleiding. 
Eerder verworven competenties (EVC) kunnen door de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen erkend worden. Daarvoor doorloopt de kandidaat een procedure bij één van de instellingen voor hoger onderwijs, aangesloten bij deze associatie. 

EVC-coördinatoren in de instellingen

AP (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Kris Van Elsen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen

T 03 220 58 21
E kris.vanelsen@ap.be  
www.ap.be

Hogere Zeevaartschool
Bea Wauters
Noordkasteel Oost 6
2030 Antwerpen

T 03 205 64 36
E bea.wauters@hzs.be
www.hzs.be

Karel de Grote-Hogeschool
Liesbet De Raedemaecker
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen

T 03 613 13 74
E liesbet.deraedemaecker@kdg.be
www.kdg.be

Universiteit Antwerpen
Sabine Devriendt
Stadscampus, Blindestraat 14
2000 Antwerpen

T 03 265 49 27
sabine.devriendt@uantwerpen.be
www.uantwerpen.be

Algemene informatie rond EVC en EVK

Door de administratie Hoger Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd een brochure rond EVC en EVK gemaakt. 
Hieronder vindt u de verschillende afzonderlijke documenten die betrekking hebben op een EVC-procedure. Tevens vindt u er ook de gebundelde documenten voor de kandidaat en deze voor de begeleider en beoordelaar.

EVC - concept en procedure

Dit document beschrijft de achtergrond en de uitwerking van de EVC-procedure binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Het evoceert de gedachtegang achter de keuzes voor deze procedure en schetst de verschillende fases.

EVC - procedure en termijnen

Schematisch wordt de basisprocedure voorgesteld. Ook toont dit document overzichtelijk de termijnen voor de voorjaars- en najaarsprocedure.

Handleiding kandidaat

Dit document beschrijft werkwijze en stappen voor de kandidaat bij het opmaken van het portfolio. Bij dit document horen ook de documenten ‘EVC-opdracht portfolio’ en ‘EVC-reglement’.

EVC - reglement

Dit is de officiële reglementering voor alle fases in het EVC-proces, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw op 5 november 2014. Eerder al hadden de instellingen van de associatie dit reglement individueel goedgekeurd.

EVC- opdracht portfolio

Met dit document kun je goed voorbereid en doelmatig de portfolio-opdracht aanpakken. Let in het bijzonder op de wijzen waarop je als kandidaat jezelf kan evalueren, ter voorbereiding van de beoordeling. 

Kostprijs vanaf academiejaar 2014-2015

De kostprijs voor een EVC-procedure kan jaarlijks aangepast worden aan de stijging van de consumptieprijzen. De laatste aanpassing vind je in dit addendum bij het reglement.

EVC - handleiding assessor en begeleider

Voor de begeleiders en beoordelaars in de EVC-procedure worden in dit document een aantal good practices en valkuilen gepresenteerd.

EVC - bundel voor de begeleider en beoordelaar

Deze bundel bevat alle documenten uit het lijstje hierboven die betrekking (kunnen) hebben op de beoordelaar of begeleider tijdens het doorlopen van het erkenningsproces.