EVC-vorming 2021 | VERSLAG

EVC-VORMING  – VERSLAGPAGINA

Intussen werken we al bijna 15 jaar met EVC in het hoger onderwijs. Na de eerste piek merken we dat er jaarlijks tussen de dertig en veertig dossiers worden opgestart. Aandacht voor professionaliteit en het ontwikkelen van expertise in de behandeling van deze dossiers, maar ook in de toeleiding en nazorg, is een opdracht en een must. Daarom voorziet het EVC-reglement de opdracht tot vorming en ondersteuning van de beoordelaars: minstens één van de drie EVC-beoordelaars moet een opleiding gevolgd hebben.

Ook in 2021 hebben we (nieuwe) beoordelaars en begeleiders meegenomen in deze vorming. Een goede afstemming en inzicht in mekaars taken maken de procedure voor jullie, maar ook voor de kandidaat, helder en hanteerbaar. De vormingsnamiddag richtte zich op de portfoliomethode en het criteriumgericht interview. Voor de begeleiders is die informatie cruciaal bij het vertalen van de vereisten naar de kandidaat. Aan de beoordelaars boden we handvatten om o.m. portfolio’s objectief te beoordelen en het criteriumgericht interview doelmatig te organiseren.

VERSLAG
U kan de sessies herbekijken door te klikken op ‘video’.

Heropfrissing EVC-procedure
. EVC-procedure (video)
. Portfolio samenstellen (video)

Portfoliomethodiek en criteriumgericht interview
. Beoordelen van het portfolio (video)
. Interview (video)

INFORMATIE
E info@auha.be
T 03 265 30 54 – Isabelle De Ridder