EVC-VORMING DINSDAG 23 NOVEMBER 2021 VAN 14.30 TOT 17.00 UUR

Intussen werken we al bijna 15 jaar met EVC in het hoger onderwijs. Na de eerste piek merken we dat er jaarlijks tussen de dertig en veertig dossiers worden opgestart. Aandacht voor professionaliteit en het ontwikkelen van expertise in de behandeling van deze dossiers, maar ook in de toeleiding en nazorg, is een opdracht en een must. Daarom voorziet het EVC-reglement de opdracht tot vorming en ondersteuning van de beoordelaars: minstens één van de drie EVC-beoordelaars moet een opleiding gevolgd hebben.

VORMING VOOR EVC-BEOORDELAARS EN -BEGELEIDERS
Ook dit jaar willen we (nieuwe) beoordelaars en begeleiders meenemen in deze vorming. Een goede afstemming en inzicht in mekaars taken maken de procedure voor jullie, maar ook voor de kandidaat, helder en hanteerbaar. De vormingsnamiddag richt zich op de portfoliomethode en het criteriumgericht interview. Voor de begeleiders is die informatie cruciaal bij het vertalen van de vereisten naar de kandidaat. Aan de beoordelaars willen we handvatten bieden om o.m. portfolio’s objectief te beoordelen en het criteriumgericht interview doelmatig te organiseren.

PROGRAMMA
U kan de sessies herbekijken door te klikken op ‘video’.
Dinsdag 23 november 2021
14.30 – 15.00 uur: welkom en heropfrissing EVC-procedure
. EVC-procedure (video)
. Portfolio samenstellen (video)
15.00 – 17.00 uur: portfoliomethodiek en criteriumgericht interview
. Beoordelen van het portfolio (video)
. Interview (video)

INFORMATIE
E info@auha.be
T 03 265 30 54 – Isabelle De Ridder