Samenwerkingen

Internationalisering

De verschillende diensten internationalisering van de partnerinstellingen van de associatie werken nauw samen. Voor de buitenlandse student in Antwerpen is er de Engelse versie van de studentengids (zie STAN).

De UAntwerpen biedt de hogescholen binnen de associatie eenzelfde dienstverlening aan in kader van projectaanvragen bij VLIR-UOS in functie van Noord-Zuid samenwerkingen. Daarnaast coördineert iedere instelling de eigen studenten- en docentenmobiliteit, voor meer informatie kan je hierover terecht bij de dienst internationalisering van de betrokken instelling.

> Seminar COMPREHENSIVE INTERNATIONALISATION op donderdag 10 oktober 2019