Samenwerkingen

Internationalisering

De verschillende diensten internationalisering van de partnerinstellingen van de associatie werken nauw samen. Voor de buitenlandse student in Antwerpen is er de Engelse versie van de studentengids (zie GATE15). De UAntwerpen coördineert de studentenmobiliteit in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

Voor info over studenten- en docentenmobiliteit kan men terecht op de diensten Internationalisering van de verschillende instellingen.

> Seminar COMPREHENSIVE INTERNATIONALISATION op donderdag 10 oktober 2019