Lancering van het Genius Project op het Antwerpse Stadhuis

Een brug tussen hoger onderwijs en het werkveld

Antwerpen, 19 oktober – Het Antwerpse stadhuis was het toneel van een inspirerend evenement toen het Genius Project officieel werd gelanceerd. Dit initiatief bracht vooraanstaande vertegenwoordigers van het werkveld en het hoger onderwijs in Antwerpen samen, met als doel de banden tussen deze twee te versterken.

Het programma begon met een openingstoespraak van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever, die de aanwezigen verwelkomde in de Trouwzaal en het belang van samenwerking benadrukte om de triple helix tot zijn recht te laten komen. De talenten van morgen moeten vandaag worden opgeleid.

Vervolgens lichtte Jan van den Nieuwenhuijzen, voorzitter van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA), het Genius project toe. Waar staan we en vooral waar willen we naartoe met dit project.

Een hoogtepunt van de avond was het boeiende panelgesprek onder leiding van Lien Van de Kelder. Het panel bestond uit vooraanstaande experts op het gebied van hoger onderwijs en industrie, waaronder Jo De Backer, executive director van Niko Group, Pascale De Groote, algemeen directeur van AP hogeschool, Bouchra Hashassi, CEO van Washville, Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen (UA), en Kris Vervaet, CEO van DPG Media. De discussie omvatte belangrijke kwesties en uitdagingen waarmee beide sectoren worden geconfronteerd, evenals mogelijke oplossingen voor een betere samenwerking en wederzijds begrip. Zo was iedereen het erover eens dat er vandaag wel contacten zijn tussen hoger onderwijs en werkveld, maar dat ze ad hoc zijn en vaak afhankelijk van persoonlijke netwerken: “We praten wel, maar naast elkaar”. Het belang werd onderstreept om studenten van vandaag op te leiden tot flexibele werknemers, die zich kunnen staande houden in een steeds veranderende context en die problemen interdisciplinair aanpakken. Studenten vragen zelf naar meer interactie met het werkveld tijdens hun studies onder de vorm van stages, projecten, onderzoeksvragen… Andere punten die aan bod kwamen waren: de denataliteit en de effecten daarvan op de arbeidsmarkt, het belang van algemene vorming, het probleem van retentie op de arbeidsmarkt.

Om deelnemers zoveel mogelijk de gelegenheid te geven te netwerken, werd het evenement voorafgegaan en afgesloten met een informele receptie. Dat bood alle aanwezigen de kans om ideeën uit te wisselen en de fundamenten te leggen voor verdere samenwerking.

Het Genius Project belooft een opwindend nieuw hoofdstuk in te luiden voor de stad Antwerpen, waarbij onderwijs en werkveld de handen ineenslaan om gezamenlijke doelen te bereiken en de toekomst van de stad vorm te geven.

We zijn verheugd over deze veelbelovende start en kijken uit naar de vruchtbare samenwerkingen die hieruit zullen voortkomen. Blijf op de hoogte voor verdere ontwikkelingen en evenementen in het kader van het Genius Project!

Samen bouwen we aan een toekomst vol innovatie en groei!

Meer informatie op www.geniusantwerp.be