Opening academiejaar 2022-2023

DIT WAS DE OPENING VAN HET ACADEMIEJAAR 2022 – 2023

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen met haar partners, de
Universiteit Antwerpen, de AP Hogeschool Antwerpen, de Antwerp Maritime Academy (HZS) en de Karel de Grote Hogeschool opende op donderdag 29 september 2022 het nieuwe academiejaar 2022-2023 in de Stadsschouwburg van Antwerpen.

The next generation: digitaal, divers en duurzaam
De instellingen van de Associatie Antwerpen maken zich op om de volgende generatie studenten te ontvangen, hun toekomstdromen mee waar te maken, elk talent mee te nemen en klaar te stomen voor een plaats in een veranderende maatschappij. Hoe doen zij dat? Hoe zorgen zij ervoor dat zij aansluiten bij de diversiteit, de digitale geletterdheid en de vraag naar duurzaamheid van die nieuwe generatie? Deze vragen staan centraal in de opening van het nieuwe academiejaar van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen.


PROGRAMMA


OPENING

De presentatie was in handen van Sander Deckx, student woordkunst van de AP Hogeschool Antwerpen. 

Diversiteit zien we vandaag al in onze samenleving. Het is belangrijk dat we ze omarmen en een stem geven. Dat we ze zien als een kracht en een rijkdom en dat ze ook gerepresenteerd wordt in onze aula’s. Zo zal the next generation haar eigen verhalen schrijven en haar eigen accenten leggen. In een wereld die snel verandert en onvoorspelbaar is, zal zij haar eigen weg zoeken. Ze zal naar het verleden kijken en bepaalde gebeurtenissen meenemen of verwerpen. Ze zal idealen hebben en daarvoor strijden. Ze zal op de barricade klimmen en haar stem laten horen voor waar zij in gelooft. The next generation zal zoeken, soms falen, soms slagen. Ze zal dansen en zingen.

 

WELKOM
door Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen

Mind the gap

Mijn eerste boodschap aan de studenten hier, de digital natives, is dan ook om te waken dat de kloof die de nieuwe kenniseconomie zo razend snel slaat niet uitgroeit tot een ravijn waarin velen hun toekomstperspectief zien verdwijnen.

 

TOESPRAAK
door Rani Dirickx, studente van de Antwerp Maritime Academy (HZS)

Online onderwijs heeft nog iets anders naar boven gebracht.  Veel studenten hebben  met eenzaamheid te kampen. Vergis u niet, ook nu de lessen terug op de campus kunnen doorgaan  dragen veel studenten deze last in alle stilte. Ze voelen zich eenzaam, hoewel ze omringd zijn door anderen.

 

door Arno Deceuninck, voorzitter studentenraad Universiteit Antwerpen

Er komen vanaf het komende jaar in heel Vlaanderen meer studievoortgangsmaatregelen. Dat kan ondersteunend zijn, maar dat kan ook potentiële studenten afschrikken. Zeker in onze Antwerpse regio heeft dat een nefast effect op het aantrekken van een meer diverse studentenpopulatie. Laat dat nu net de knip met het verleden zijn, die we net niet willen. Laat ons alsnog iedereen de nodige kansen geven. 

THE ALGORITHMIC GAZE
TAG is een onderzoeksgroep van Sint Lucas Antwerpen (School of Arts – KdG Hogeschool). TAG wil AI in de praktijk van kunstenaars brengen door open-source tools en methodologieën te ontwikkelen die de mogelijkheden van AI toegankelijker maken en het mogelijk maken AI in te schakelen tijdens het volledige creatieve proces. algorithmicgaze.com

Voor de opening van het academiejaar organiseerde de onderzoeksgroep The Algorithmic Gaze (Sint Lucas Antwerpen, KdG) een experiment waarbij kinderen uit de lagere school gefilmd en bevraagd werden over hun interesses en dromen. Vervolgens werd de footage verwerkt door een AI-algoritme en gesynthetiseerd tot nieuwe beelden, nieuwe gezichten, de nieuwe generatie. De opstelling viel live te bekijken op het theaterplein.

De beelden werd opgenomen met medewerking van basisschool Afrit Zuid. De training gebeurt via Figment, open-source software ontwikkeld door de onderzoeksgroep.

 

TOESPRAAK
door Rowan Van Schaeren, algemeen directeur van de Antwerp Maritime Academy (HZS)

Maar wij als hogeronderwijsinstellingen kunnen wel degelijk mee antwoorden bieden op de onzekerheden van vandaag en morgen. Als we de onzekerheden niet behandelen, kunnen die overslaan naar angst en angst is heel zelden een goede raadgever. Ik heb er vertrouwen in dat we samen met studenten, industrie en overheden alle onzekerheden het hoofd kunnen bieden en voor welvaart kunnen blijven zorgen. 

MARKIYAN POPIL
Markiyan Popil studeert aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen (AP Hogeschool) en werd gelauwerd in diverse wedstrijden voor piano.

Als eerste stuk speelde Markiyan Debussy’s etude n. 1 Pour les “cinq doigts” d’après M. Czerny. Vervolgens speelde hij Chopins etude opus 10 n. 12 “Revolutionary”. Dit schreef Chopin terwijl zijn vrienden in Polen strijdden voor hun vrijheid tegen de Russische bezetting. Een verhaal dat ons vandaag pijnlijk bekend in de oren klinkt en dat Markiyan door zijn Oekraïense afkomst sterk met dit stuk verbindt. 

ACADEMISCHE REDE
door Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen

Inclusie is de topprioriteit van onze universiteit. Dat wil niet zeggen dat we de lat lager leggen, maar we investeren waar nodig in gerichte begeleiding van studenten die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Alle studenten moeten zich thuis kunnen voelen aan de universiteit en daar is nog werk aan de winkel. 

TOESPRAAK
door Jan van den Nieuwenhuijzen, voorzitter van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen

We willen Antwerpen mee uitbouwen tot een internationale, ondernemende, creatieve en inclusieve studentenstad. We willen binnen de AUHA de krachten blijven bundelen, en nemen het engagement om samen fundamenteel bij te dragen aan de maatschappij van vandaag en morgen. 

ZUIDGELUID

Zuidgeluid gelooft in muziek!

Zuidgeluid ziet zingen als middel om tot verbinding en sociale inclusie te komen en als hefboom voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden, teamgeest, taalverwerving en een positief zelfbeeld.

Met hun projecten willen zij kwetsbare groepen kennis laten maken met cultuur, met zelf aan cultuur participeren en met het plezier van samen zingen. Ze willen hen stimuleren om letterlijk en figuurlijk hun eigen stem te vinden en te laten horen in de samenleving.

Voor de opening van het academiejaar oefenden 3 scholen uit het Antwerpse twee liedjes in. Ze waren met 280 en maakten concreet waar de vorige sprekers het theoretisch over hadden. Dit is Antwerpen. Dit is the next generation. Zij zijn de toekomst.

 

RECEPTIE

Verwelkoming door de Antwerpse Studentenharmonie 

STREAMING

Herbekijk hier de volledige streaming van de opening van het academiejaar met Vlaamse gebarentaal.