STUDENTEN

Studentenraad ASRA

ASRA staat voor “Associatie StudentenRaad Antwerpen” en is de officiële studentenvertegenwoordiging aan de Antwerpse Associatie. Zij bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van studenten van de Universiteit Antwerpen en de drie Hogescholen uit de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA).

ASRA adviseert de AUHA bij alle beslissingen waarbij de studenten rechtstreeks of onrechtstreeks belangen hebben, en houdt een oogje op de studentvriendelijkheid van het beleid van de AUHA.

Verdere informatie over de Associatie StudentenRaad Antwerpen vindt u via deze links:

 

STUVANT missieverklaring

STUVANT is, voor de hoger onderwijsinstellingen van de associatie, het platform waar het gemeenschappelijk beleid m.b.t. de studentenvoorzieningen wordt ontwikkeld en uitgevoerd.

STUVANT realiseert dit beleid met warmte en zorg voor de Antwerpse student. Solidariteit en vertrouwen zijn daarbij de leidraad. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de kenmerken.

STUVANT houdt via de studentenvoorzieningen van de hoger onderwijsinstellingen de vinger aan de pols bij de student, is alert voor (nieuwe) noden betreffende de decretale werkvelden voor studentenvoorzieningen en construeert daarvoor efficiënte oplossingen. Vormen om dit beleid te concretiseren zijn: opbouw en deling van expertise, actieve ontwikkeling van producten, samenwerking en gemeenschappelijk beheer.

STUVANT bouwt in samenwerking met de lokale actoren aan de duurzame verankering in en met de stedelijke context.

Door STUVANT versterken de studentenvoorzieningen zich en bouwen ze mee aan Antwerpen als fiere studentenstad.

STUVANT is een forum voor uitwisseling en toetsing van ideeën en het is een vrijplaats voor open opinievorming m.b.t. het Vlaamse beleid rond studentenvoorzieningen.

Kotweb

Kotweb is een unieke samenwerking tussen de stad Antwerpen, de Antwerpse instellingen voor hoger onderwijs en STAN, het studentenportaal van Antwerpen. Samen werken we aan kwaliteitsvolle studentenhuisvesting in Antwerpen en zorgen we voor neutrale informatie voor studenten en eigenaars.

Meer informatie lees je hier https://www.studentkotweb.be/.

Sportsticker

Onder het motto een gezonde geest in een gezond lichaam, organiseren de partnerinstellingen van de associatie een heel gamma aan sporten. Met een Sportsticker krijgt de Antwerpse student toegang tot deze sportactiviteiten. Het sportaanbod is voornamelijk gratis of aan zeer voordelige(re) tarieven. Hoe je te registreren en meer over het gevarieerde aanbod vind je hier http://www.sportsticker.be/

Psynet

Psynet biedt hulp aan Antwerpse universiteit- en hogeschoolstudenten die kampen met psychische problemen. Voor individuele begeleiding kan de student in eerste instantie bij de studentenbegeleiders en -psychologen van zijn eigen universiteit of hogeschool terecht. Zij zullen een intakegesprek regelen en kijken welke hulpverlening er nodig is. Voor een groepstraining kan de student het groepsaanbod bekijken.

Meer hierover lees je via https://psy-net.be/over-psy-net

Cultuur

Bezoek de website van jouw hogeschool of universiteit om de culturele agenda in te kijken en je in te schrijven. Verschillende cultuurhuizen en musea in Antwerpen bieden speciale tarieven aan studenten op vertoon van de studentenkaart.

StuDay

De laatste donderdag van september is Studay dé place to be voor de Antwerpse studenten. Met dit gratis event voor studenten heet de stad Antwerpen en de hoger onderwijsinstellingen haar studenten een warm welkom in Antwerpen. Muziek, dj’s, drankjes, eten, relaxen, sport, cultuur en nog veel meer feestgedruis bij de start van het academiejaar! http://www.studay.be/

Studentenarts.net en Campusartsen

Huisartsen 

Studentenarts.net is een netwerk van huisartsen die hebben aangegeven dat studenten er terechtkunnen. Studenten maken een afspraak via de gebruikelijke kanalen en betalen het gewone tarief.  Contactgegevens van de artsen vind je hier.

OPGELET: vermeld bij aanmelding bij de praktijk zeker dat je een student bent en gebruik je kotadres voor de aanmelding.

Op deze kaart vind je de weg naar alle campussen van de AUHA en de huisartsen aangesloten bij het AUHA-netwerk voor studentenartsen.

Artsen die bij dit netwerk wensen aan te sluiten, kunnen dit melden aan info@auha.be.

Als je student bent in Antwerpen maar niet in Antwerpen woont, dan kan je toch in Antwerpen een boostervaccin krijgen. Dat kan door een afspraak te maken via de lokale corona-infolijn op 03/435.95.55, met de expliciete vermelding dat je student bent in Antwerpen. 

Online consultaties

Je kan ook een online beroep doen op een arts. De campusartsen zijn beschikbaar voor videoconsultaties met studenten en personeelsleden van de instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AP Hogeschool, Hogere Zeevaartschool, Karel de Grote Hogeschool, Universiteit Antwerpen). Indien een fysiek onderzoek nodig blijkt, verwijst de campusarts je door naar een huisarts. Je betaalt 2,5 euro voor de videoconsultatie. Ben je niet bij een Belgisch ziekenfonds aangesloten, betaal je 22,5 euro. Op vertoon van betalingsbewijs kan je dan later bij je eigen ziekteverzekeraar 20 euro terugvorderen.

Boek hier je afspraak.

De campusartsen zullen geen verklaringen of attesten schrijven zonder persoonlijk vastgesteld te hebben wat ze verklaren of attesteren.

A network of general practitioners and online medical aid 

General practitioners

Studentarts.net is a network of general practitioners open for students. Students can make an appointment by phone or via the doctor’s website. You pay the doctor on consultation. Your health insurance will later refund you partly upon proof of payment. You can find the contact details here.

When making an appointment, make sure to mention that you are a student.

Route description to the AUHA campuses and the general practitioners of the AUHA network can be found here.

Online consultations

You can also book an appointment for a videoconsultation with the Campus Doctors. The Campus Doctors are available to provide video consultations to all students and personnel of the higher education institutions of the Antwerp University Association (AP University College, Antwerp Maritime Academy, Karel de Grote University College, University of Antwerp). Should a physical exam be deemed necessary, the Campus Doctor will set up an appointment for you with a General Practitioner. A videoconsultation will cost 2,5 euro. If you do not have Belgian health insurance, the cost will be 22,5 euro. Your own health insurance will then later refund 20 euro upon proof of payment. You can make an appointment here.

Campus Doctors will not write statements or certificates without having personally determined what they declare or attest.