STUDENTEN

Studentenarts.net

Huisartsen 

Studentenarts.net is een netwerk van huisartsen die hebben aangegeven dat studenten er terechtkunnen. Studenten maken een afspraak via de gebruikelijke kanalen en betalen het gewone tarief.  Contactgegevens van de artsen vind je hier.

OPGELET: vermeld bij aanmelding bij de praktijk zeker dat je een student bent en gebruik je kotadres voor de aanmelding.

Op deze kaart vind je de weg naar alle campussen van de AUHA en de huisartsen aangesloten bij het AUHA-netwerk voor studentenartsen.

Artsen die bij dit netwerk wensen aan te sluiten, kunnen dit melden aan info@auha.be.

 

A network of general practitioners

General practitioners

Studentarts.net is a network of general practitioners open for students. Students can make an appointment by phone or via the doctor’s website. You pay the doctor on consultation. Your health insurance will later refund you partly upon proof of payment. You can find the contact details here.

When making an appointment, make sure to mention that you are a student.

Route description to the AUHA campuses and the general practitioners of the AUHA network can be found here.

Studentenraad ASRA

ASRA staat voor “Associatie StudentenRaad Antwerpen” en is de officiële studentenvertegenwoordiging aan de Antwerpse Associatie. Zij bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van studenten van de Universiteit Antwerpen en de drie Hogescholen uit de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA).

ASRA adviseert de AUHA bij alle beslissingen waarbij de studenten rechtstreeks of onrechtstreeks belangen hebben, en houdt een oogje op de studentvriendelijkheid van het beleid van de AUHA.

Recente realisaties

Beleidsaanbevelingen studenten in financiële moeilijkheden (2023)

ASRA stelt vast dat steeds meer studenten het moeilijk hebben om financieel rond te komen. Het aantal aanvragen bij studentenvoorzieningen is enorm gestegen het afgelopen jaar, terwijl de midden van de Vlaamse overheid niet gevolgd zijn. ASRA doet een aantal aanbevelingen voor de instellingen, stad Antwerpen en de Vlaamse overheid om deze studenten sterker te ondersteunen. De AUHA-partnerinstellingen engageerden zich om de ondersteuning verder te zetten en steunen de vragen van de studenten aan de stad en de Vlaamse overheid.

Beleidsaanbevelingen grensoverschrijdend gedrag (2022)

ASRA hield in het voorjaar van 2022 een bevraging bij studenten over hoe zij grensoverschrijdend gedrag zouden willen aangepakt zien in hun instellingen. Op basis van de resultaten van deze bevraging, maakte ASRA een reeks van beleidsaanbevelingen:

Beleidsaanbevelingen studentenmobiliteit in Antwerpen (2021)

ASRA maakte in 2021 een Memorandum rond mobiliteit van studenten in Antwerpen. ASRA overhandigde het Memorandum aan Koen Kennis, schepen van mobiliteit. ASRA houdt regelmatig contact met het kabinet over de opvolging van de actiepunten.  Zo hield Slim naar Antwerpen in het najaar van 2021 een bevraging bij studenten over hoe zij zich in en naar Antwerpen verplaatsen. Deze nulmeting kwam er op vraag van ASRA.

STUVANT missieverklaring

STUVANT is, voor de hoger onderwijsinstellingen van de associatie, het platform waar het gemeenschappelijk beleid m.b.t. de studentenvoorzieningen wordt ontwikkeld en uitgevoerd.

STUVANT realiseert dit beleid met warmte en zorg voor de Antwerpse student. Solidariteit en vertrouwen zijn daarbij de leidraad. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de kenmerken.

STUVANT houdt via de studentenvoorzieningen van de hoger onderwijsinstellingen de vinger aan de pols bij de student, is alert voor (nieuwe) noden betreffende de decretale werkvelden voor studentenvoorzieningen en construeert daarvoor efficiënte oplossingen. Vormen om dit beleid te concretiseren zijn: opbouw en deling van expertise, actieve ontwikkeling van producten, samenwerking en gemeenschappelijk beheer.

STUVANT bouwt in samenwerking met de lokale actoren aan de duurzame verankering in en met de stedelijke context.

Door STUVANT versterken de studentenvoorzieningen zich en bouwen ze mee aan Antwerpen als fiere studentenstad.

STUVANT is een forum voor uitwisseling en toetsing van ideeën en het is een vrijplaats voor open opinievorming m.b.t. het Vlaamse beleid rond studentenvoorzieningen.

Kotweb

Kotweb is een unieke samenwerking tussen de stad Antwerpen, de Antwerpse instellingen voor hoger onderwijs en STAN, het studentenportaal van Antwerpen. Samen werken we aan kwaliteitsvolle studentenhuisvesting in Antwerpen en zorgen we voor neutrale informatie voor studenten en eigenaars.

Meer informatie lees je hier https://www.studentkotweb.be/.

Sportsticker

Onder het motto een gezonde geest in een gezond lichaam, organiseren de partnerinstellingen van de associatie een heel gamma aan sporten. Met een Sportsticker krijgt de Antwerpse student toegang tot deze sportactiviteiten. Het sportaanbod is voornamelijk gratis of aan zeer voordelige(re) tarieven. Hoe je te registreren en meer over het gevarieerde aanbod vind je hier http://www.sportsticker.be/

Psynet

Psynet biedt hulp aan Antwerpse universiteit- en hogeschoolstudenten die kampen met psychische problemen. Voor individuele begeleiding kan de student in eerste instantie bij de studentenbegeleiders en -psychologen van zijn eigen universiteit of hogeschool terecht. Zij zullen een intakegesprek regelen en kijken welke hulpverlening er nodig is. Voor een groepstraining kan de student het groepsaanbod bekijken.

Meer hierover lees je via https://psy-net.be/

Cultuur

Bezoek de website van jouw hogeschool of universiteit om de culturele agenda in te kijken en je in te schrijven. Verschillende cultuurhuizen en musea in Antwerpen bieden speciale tarieven aan studenten op vertoon van de studentenkaart.

StuDay

De laatste donderdag van september is Studay dé place to be voor de Antwerpse studenten. Met dit gratis event voor studenten heet de stad Antwerpen en de hoger onderwijsinstellingen haar studenten een warm welkom in Antwerpen. Muziek, dj’s, drankjes, eten, relaxen, sport, cultuur en nog veel meer feestgedruis bij de start van het academiejaar! http://www.studay.be/