STUDENTEN

Studentenraad ASRA

ASRA staat voor “Associatie StudentenRaad Antwerpen” en is de officiële studentenvertegenwoordiging aan de Antwerpse Associatie. Zij bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van studenten van de Universiteit Antwerpen en de drie Hogescholen uit de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA).

ASRA adviseert de AUHA bij alle beslissingen waarbij de studenten rechtstreeks of onrechtstreeks belangen hebben, en houdt een oogje op de studentvriendelijkheid van het beleid van de AUHA.

Verdere informatie over de Associatie StudentenRaad Antwerpen vindt u via deze links:

STUVANT missieverklaring

STUVANT is, voor de hoger onderwijsinstellingen van de associatie, het platform waar het gemeenschappelijk beleid m.b.t. de studentenvoorzieningen wordt ontwikkeld en uitgevoerd.

STUVANT realiseert dit beleid met warmte en zorg voor de Antwerpse student. Solidariteit en vertrouwen zijn daarbij de leidraad. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de kenmerken.

STUVANT houdt via de studentenvoorzieningen van de hoger onderwijsinstellingen de vinger aan de pols bij de student, is alert voor (nieuwe) noden betreffende de decretale werkvelden voor studentenvoorzieningen en construeert daarvoor efficiënte oplossingen. Vormen om dit beleid te concretiseren zijn: opbouw en deling van expertise, actieve ontwikkeling van producten, samenwerking en gemeenschappelijk beheer.

STUVANT bouwt in samenwerking met de lokale actoren aan de duurzame verankering in en met de stedelijke context.

Door STUVANT versterken de studentenvoorzieningen zich en bouwen ze mee aan Antwerpen als fiere studentenstad.

STUVANT is een forum voor uitwisseling en toetsing van ideeën en het is een vrijplaats voor open opinievorming m.b.t. het Vlaamse beleid rond studentenvoorzieningen.

Kotweb

Kotweb is een unieke samenwerking tussen de stad Antwerpen, de Antwerpse instellingen voor hoger onderwijs en GATE15, het studentenportaal van Antwerpen. Samen werken we aan kwaliteitsvolle studentenhuisvesting in Antwerpen en zorgen we voor neutrale informatie voor studenten en eigenaars.

Meer informatie lees je hier https://www.studentkotweb.be/.

Sportsticker

Onder het motto een gezonde geest in een gezond lichaam, organiseren de partnerinstellingen van de associatie een heel gamma aan sporten. Met een Sportsticker krijgt de Antwerpse student toegang tot deze sportactiviteiten. Het sportaanbod is voornamelijk gratis of aan zeer voordelige(re) tarieven. Hoe je te registreren en meer over het gevarieerde aanbod vind je hier http://www.sportsticker.be/

Psynet

Psynet biedt hulp aan Antwerpse universiteit- en hogeschoolstudenten die kampen met psychische problemen. Voor individuele begeleiding kan de student in eerste instantie bij de studentenbegeleiders en -psychologen van zijn eigen universiteit of hogeschool terecht. Zij zullen een intakegesprek regelen en kijken welke hulpverlening er nodig is. Voor een groepstraining kan de student het groepsaanbod bekijken.

Meer hierover lees je via https://psy-net.be/over-psy-net

Cultuurcheques

Ook wat cultuur betreft word je in Antwerpen goed verwend! Via de UAntwerpen plus pass hebben studenten gratis toegang tot culturele evenementen en voorstellingen. Bezoek zeker de website van jouw hogeschool of universiteit om de culturele agenda in te kijken en je in te schrijven. Hiernaast bieden de verschillende huizen en musea in Antwerpen speciale tarieven aan studenten op vertoon van de studentenkaart.

StuDay

De laatste donderdag van september is Studay dé place to be voor de Antwerpse studenten. Met dit gratis event voor studenten heet de stad Antwerpen en de hoger onderwijsinstellingen haar studenten een warm welkom in Antwerpen. Muziek, dj’s, drankjes, eten, relaxen, sport, cultuur en nog veel meer feestgedruis bij de start van het academiejaar! http://www.studay.be/