Een arts nodig? 

Studentenarts-net is een netwerk van huisartsen die hebben aangegeven dat studenten er terechtkunnen.
Studenten maken een afspraak via de gebruikelijke kanalen en betalen het gewone tarief. Contactgegevens van de artsen vind je hier.

Je kan ook online een beroep doen op een campusarts. De campusartsen zijn beschikbaar voor videoconsultaties met studenten en personeelsleden van de instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AP Hogeschool, Hogere Zeevaartschool, Karel de Grote Hogeschool, Universiteit Antwerpen). Indien een fysiek onderzoek nodig blijkt, verwijst de campusarts je door naar een huisarts. Je betaalt 2,5 € voor de videoconsultatie. Ben je niet bij een Belgisch ziekenfonds aangesloten, betaal je 22,5 €. Op vertoon van betalingsbewijs kan je dan later bij je eigen ziekteverzekeraar 20 € terugvorderen. Maak hier een afspraak.

De campusartsen zullen geen verklaringen of attesten schrijven zonder persoonlijk vastgesteld te hebben wat ze verklaren of attesteren.

Studentarts.net is a network of general practitioners open for students. Students can make an appointment by phone or via the doctor’s website. You can find the contact details here.

You can also make an appointment for a videoconsultation. The Campus Doctors are available to provide videoconsultations to all students and personnel of the higher education institutions of the Antwerp University Association (AP University College, Antwerp Maritime Academy, Karel de Grote University College, University of Antwerp). Should a physical exam be deemed necessary, the Campus Doctor will set up an appointment for you with a General Practitioner. A videoconsultation will cost 2,5 €. If you do not have Belgian health insurance, the cost will be 22,5 €. Your own health insurance will then later refund 20 € upon proof of payment. You can book your appointment here.

Campus Doctors will not write statements or certificates without having personally determined what they declare or attest.