Digitaal leren: lessons learned – 5 online lunchsessies

AAN ALLE DOCENTEN EN MEDEWERKERS VAN DE ASSOCIATIE UNIVERSITEIT & HOGESCHOLEN ANTWERPEN

Wat hebben we geleerd uit de voorbije coronaperiode waarin we vliegensvlug moesten schakelen naar digitaal hoger onderwijs? Wat werkte er goed? Wat werkte er minder goed? En vooral: wat nemen we mee naar het ‘nieuwe normaal’ in de post-coronaperiode?

PROGRAMMA

In elke sessie behandelen we een ander deelthema. We werken volgens een vast stramien met een inleiding door de moderator, twee praktijkvoorbeelden, de reactie van een student en een afsluitende commentaar. We wisselen goede praktijken uit om van elkaar te leren en elkaar te prikkelen om de juiste vragen te blijven stellen. We starten telkens om 12 uur en eindigen om 13 uur.

MAANDAG 19 APRIL – ZELFSTURING
Digitaal leren heeft als gevolg dat studenten veel zelfstandiger aan de slag moeten dan in het traditionele onderwijs. Ze zijn veel meer op zichzelf aangewezen voor planning en oriëntatie. Hoe zorg je als docent voor voldoende structuur en ondersteuning?

 • moderator Steven Sterkx van de Karel de Grote Hogeschool
 • ‘Zelfsturing bij studenten stimuleren: aanpak en voorbeelden’ door Stijn Vanhoof en Emilie Lemaire van KdG
 • ‘Online leermodules in het opleidingsonderdeel: Kinesitherapie bij kinderen’ door Patricia Van de Walle van UAntwerpen
 • reactie van student Dries Meerts van de AP Hogeschool

MAANDAG 26 APRILFLIPPING THE CLASSROOM
Studenten gaan zelf aan de slag met het cursusmateriaal. Nadien komen ze bij de docent voor vragen, diepgang en oefenmateriaal. Hoe werkt dit in een volledig digitale omgeving? Kan jij als docent de studenten voldoende ondersteuning geven?

 • moderator Alison Noble van de Hogere Zeevaartschool
 • ‘Hoe houd je je studenten op het juiste (leer)pad?’ door Christine Schauw en Eve Vanhaecht van UAntwerpen
 • ‘Case Study: Marketing Metrics – een vak geflipt in 10 eenvoudige stappen’ door Pieter Wuyts van KdG
 • reactie van student Nicolas Hoef van de Hogere Zeevaartschool

MAANDAG 3 MEI – ACTIVEREND LEREN
De interactiemogelijkheden in een digitale context zijn beperkt. Hoe zorg je toch voor een voldoende mix van werkvormen waarbij studenten actief betrokken worden en ook eigen meningen en ervaringen kunnen inbrengen? Hoe bevorder je de interactie tussen student en docent? Tussen studenten onderling?

 • moderator Pieter Depessemier van de AP Hogeschool Antwerpen
 • ‘Co-teaching als sleutel in activerend online leren’ door Eva Faes en Brenda Froyen van de AP Hogeschool
 • ‘Interactief lesgeven met behulp van Blackboard Collaborate’ door Christine Lippens van UAntwerpen
 • reactie van studente Marie-Sol Sebrechts Gillain van KdG

MAANDAG 10 MEI DIGITALE PRACTICA
Kan je ook practica organiseren in een digitale leeromgeving? Is digitaal leren niet vooral afgestemd op het verwerven van meer theoretische kennis? Niet altijd zo blijkt? Wat heb je nodig om digitale practica te organiseren? Wat is er mogelijk?

 • moderator Veerle Meuleman van de Karel de Grote Hogeschool
 • ‘Digitale practica in de bacheloropleiding Elektromechanica’ door Amedee Beylemans en Bert Pauwels van de AP Hogeschool
 • ‘Het online vaardighedenlabo in de bacheloropleiding diergeneeskunde’ door An Langbeen van UAntwerpen
 • reactie van studente Fran Gillis van KdG

MAANDAG 17 MEIVERBINDING
Connectie verbroken? Hoe houd ik als docent studenten voldoende betrokken, gemotiveerd, en volg ik op of alle studenten nog mee zijn? Welke impact heeft digitaal leren op motivatie, concentratie en inspanning?

 • moderator Luc Van de Poele van de Universiteit Antwerpen
 • ‘Digitale communities in de bacheloropleiding Orthopedagogie’ door Veerle Portael van AP Hogeschool
 • ‘Hoe verbinding zoeken anno 2021?’ door Peter De Potter van KdG
 • reactie van student Arne Cobben van UAntwerpen

PRESENTATIES
Alle voorbije sessies kunt u herbekijken