Over AUHA

Bestuursstructuur

Binnen de vzw Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen worden de bevoegdheden verdeeld over de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Uitvoerend College.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan. De Raad van Bestuur bereidt de strategische beslissing voor, controleert de boekhouding en draagt het dagelijks bestuur van de vereniging op aan het Uitvoerend College.

De dagelijkse werking wordt gecoördineerd door een beleidssecretaris die daarbij ondersteund wordt door twee medewerkers.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de voorzitter, 4 leden rechtspersonen en 22 gecoöpteerde leden waarvan:

  • 11 leden voorgedragen door de Universiteit Antwerpen (5 representatief voor het instellingsbestuur en 6 voor het personeel en de studenten samen);
  • 4 leden voorgedragen door de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw (2 representatief voor het instellingsbestuur, 1 voor het personeel en 1 voor de studenten);
  • 4 leden voorgedragen door de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (2 representatief voor het instellingsbestuur, 1 voor het personeel en 1 voor de studenten);
  • 3 leden voorgedragen door de Hogere Zeevaartschool (1 lid representatief voor het instellingsbestuur, 1 voor het personeel en 1 voor de studenten).
Samenstelling Algemene Vergadering per 1 oktober 2018

Voorzitter: de heer Robert Voorhamme

Universiteit Antwerpen

De heer Ronny Blust
Mevrouw Ann De Schepper
De heer Bart Heijnen
De heer Filip Lardon
De heer Herwig Leirs
De heer Herman Van Goethem
De heer Timon Vandamme
Mevrouw Kim Toté
Mevrouw Chris Van Ginneken
De heer Hendrik Borginon
Mevrouw Elina Khamadieva
De heer Anthony Longo

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Mevrouw Inga Verhaert
Mevrouw Pascale De Groote
Mevrouw Liliane Stevens
Mevrouw Myriam Verbeke
De heer Dries Meerts

Hogere Zeevaartschool

De heer Peter Raes
De heer Rowan Van Schaeren
Mevrouw Ludwina Van Son
De heer David Lefevere

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw

De heer Wim Coumans
Mevrouw Veerle Hendrickx
Mevrouw Caroline Bastiaens
De heer Werner Van dermeersch
Mevrouw Liesbeth Hofmans

Nemen deel aan de vergaderingen:

De heer Jan De Groof, regeringscommissaris
De heer Georges Goffin, beleidssecretaris
Mevrouw Veerle Van Houwenhove, notulant

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit:

  • 6 bestuurders aangeduid door de Algemene Vergadering uit kandidaten voorgedragen door de Universiteit Antwerpen;
  • 3 bestuurders aangeduid door de Algemene Vergadering uit kandidaten voorgedragen door de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw;
  • 3 bestuurders aangeduid door de Algemene Vergadering uit kandidaten voorgedragen door de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen;
  • 2 bestuurders aangeduid door de Algemene Vergadering uit kandidaten voorgedragen door de Hogere Zeevaartschool.
Samenstelling Raad van Bestuur per 1 oktober 2019

Voorzitter: de heer Robert Voorhamme

Universiteit Antwerpen

De heer Ronny Blust
Mevrouw Ann De Schepper
De heer Bart Heijnen
De heer Filip Lardon
De heer Herwig Leirs
De heer Herman Van Goethem

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Mevrouw Pascale De Groote
Mevrouw Liliane Stevens
Mevrouw Inga Verhaert

Hogere Zeevaartschool

De heer Peter Raes
De heer Rowan Van Schaeren

Karel de Grote-Hogeschool

Mevrouw Caroline Bastiaens
De heer Loïc De Cannière
Mevrouw Veerle Hendrickx

Nemen deel aan de vergaderingen:

De heer Georges Goffin, beleidssecretaris
Mevrouw Veerle Van Houwenhove, notulant

Uitvoerend College

Het Uitvoerend College is samengesteld uit een voorzitter en maximaal twee bestuurders per partnerinstelling.

Samenstelling Uitvoerend College per 1 oktober 2019

Voorzitter: de heer Robert Voorhamme

Universiteit Antwerpen

De heer Herman Van Goethem
De heer Bart Heijnen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Mevrouw Pascale De Groote
De heer Erwin Samson

Hogere Zeevaartschool

De heer Rowan Van Schaeren

Karel de Grote-Hogeschool

Mevrouw Veerle Hendrickx
Mevrouw Ria Van Nyen

Nemen deel aan de vergaderingen:

De heer Georges Goffin, beleidssecretaris
Mevrouw Veerle Van Houwenhove, notulant