Over AUHA

Bestuursstructuur

Binnen de vzw Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen worden de bevoegdheden verdeeld over de Algemene Vergadering, het Bestuursorgaan en het Uitvoerend College.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan. Het Bestuursorgaan bereidt de strategische beslissing voor, controleert de boekhouding en draagt het dagelijks bestuur van de vereniging op aan het Uitvoerend College.

De dagelijkse werking wordt gecoördineerd door een beleidssecretaris die daarbij ondersteund wordt door twee medewerkers.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de voorzitter, 4 leden rechtspersonen en 22 gecoöpteerde leden waarvan:

  • 11 leden voorgedragen door de Universiteit Antwerpen (5 representatief voor het instellingsbestuur en 6 voor het personeel en de studenten samen);
  • 4 leden voorgedragen door de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw (2 representatief voor het instellingsbestuur, 1 voor het personeel en 1 voor de studenten);
  • 4 leden voorgedragen door de AP Hogeschool Antwerpen (2 representatief voor het instellingsbestuur, 1 voor het personeel en 1 voor de studenten);
  • 3 leden voorgedragen door de Antwerp Maritime Academy (HZS) (1 lid representatief voor het instellingsbestuur, 1 voor het personeel en 1 voor de studenten).
Samenstelling Algemene Vergadering per 16 december 2021


Voorzitter
: de heer Jan van den Nieuwenhuijzen

Universiteit Antwerpen

De heer Ronny Blust
Mevrouw Ann De Schepper
De heer Bart Heijnen
De heer Filip Lardon
De heer Herwig Leirs
De heer Herman Van Goethem
Mevrouw Annick Debroey
De heer Timon Vandamme
Mevrouw Chris Van Ginneken
De heer Arne Cobben
Mevrouw Marloes Tholhuijsen
De heer Jana Scheers

AP Hogeschool Antwerpen

Mevrouw Marleen Vanderpoorten
Mevrouw Pascale De Groote
Mevrouw Liliane Stevens
Mevrouw Myriam Verbeke
De heer Dries Meerts

Antwerp Maritime Academy (HZS)

De heer Peter Raes
De heer Rowan Van Schaeren
Mevrouw Ludwina Van Son
De heer Arthur Wouters

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw

De heer Loïc De Cannière
De heer Jos Grommen
Mevrouw Veerle Hendrickx
De heer Werner Van dermeersch
De heer Camille van Ewijk

Nemen deel aan de vergaderingen:

Mevrouw Isabelle De Ridder, beleidssecretaris
Mevrouw Veerle Van Houwenhove, notulant

Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan is samengesteld uit:

  • 6 bestuurders aangeduid door de Algemene Vergadering uit kandidaten voorgedragen door de Universiteit Antwerpen;
  • 3 bestuurders aangeduid door de Algemene Vergadering uit kandidaten voorgedragen door de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw;
  • 3 bestuurders aangeduid door de Algemene Vergadering uit kandidaten voorgedragen door de AP Hogeschool Antwerpen;
  • 2 bestuurders aangeduid door de Algemene Vergadering uit kandidaten voorgedragen door de Antwerp Maritime Academy (HZS).
Samenstelling Bestuursorgaan per 1 oktober 2021

 Voorzitter: de heer Jan van den Nieuwenhuijzen

Universiteit Antwerpen

De heer Ronny Blust
Mevrouw Ann De Schepper
De heer Bart Heijnen
De heer Filip Lardon
De heer Herwig Leirs
De heer Herman Van Goethem

AP Hogeschool Antwerpen

Mevrouw Pascale De Groote
Mevrouw Liliane Stevens
Mevrouw Marleen Vanderpoorten

Antwerp Maritime Academy (HZS)

De heer Peter Raes
De heer Rowan Van Schaeren

Karel de Grote Hogeschool

De heer Loïc De Cannière
De heer Jos Grommen
Mevrouw Veerle Hendrickx

Nemen deel aan de vergaderingen:

Mevrouw Isabelle De Ridder, beleidssecretaris
Mevrouw Veerle Van Houwenhove, notulant

Uitvoerend College

Het Uitvoerend College is samengesteld uit een voorzitter en maximaal twee bestuurders per partnerinstelling.

Samenstelling Uitvoerend College per 1 december 2021

Voorzitter: de heer Jan van den Nieuwenhuijzen

Universiteit Antwerpen

De heer Herman Van Goethem
De heer Bart Heijnen

AP Hogeschool Antwerpen

Mevrouw Pascale De Groote
De heer Erwin Samson

Antwerp Maritime Academy (HZS)

De heer Rowan Van Schaeren

Karel de Grote-Hogeschool

Mevrouw Veerle Hendrickx
De heer Steven Sterkx

Nemen deel aan de vergaderingen:

Mevrouw Isabelle De Ridder, beleidssecretaris
Mevrouw Veerle Van Houwenhove, notulant