Bestuursstructuur

Bestuursstructuur

Binnen de vzw Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen worden de bevoegdheden verdeeld over de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan. Het Bestuursorgaan bereidt de strategische beslissing voor, controleert de boekhouding en het dagelijks bestuur van de vereniging.

De dagelijkse werking wordt gecoördineerd door een directeur die daarbij ondersteund wordt door twee medewerkers.

De Algemene Vergadering bestaat uit de voorzitter, 4 leden rechtspersonen en 22 gecoöpteerde leden waarvan:

  • 11 leden voorgedragen door de Universiteit Antwerpen (5 representatief voor het instellingsbestuur en 3 voor het personeel en 3 voor de studenten);
  • 4 leden voorgedragen door de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw (2 representatief voor het instellingsbestuur, 1 voor het personeel en 1 voor de studenten);
  • 4 leden voorgedragen door de AP Hogeschool Antwerpen (2 representatief voor het instellingsbestuur, 1 voor het personeel en 1 voor de studenten);
  • 3 leden voorgedragen door de Antwerp Maritime Academy (HZS) (1 lid representatief voor het instellingsbestuur, 1 voor het personeel en 1 voor de studenten).


Voorzitter
: de heer Jan van den Nieuwenhuijzen

Universiteit Antwerpen

De heer Ronny Blust
Mevrouw Ann De Schepper
De heer Bart Heijnen
De heer Filip Lardon
De heer Herwig Leirs
De heer Herman Van Goethem
Mevrouw Annick Debroey
Mevrouw Kawtar El Abdellati
Mevrouw Chris Van Ginneken
De heer Arne Cobben
De heer Arno Deceuninck
Mevrouw Ilse Lindenbergh

AP Hogeschool Antwerpen

Mevrouw Marleen Vanderpoorten
Mevrouw Pascale De Groote
Mevrouw Liliane Stevens
Mevrouw Myriam Verbeke
De heer Jens Vermeiren

Antwerp Maritime Academy (HZS)

De heer Peter Raes
De heer Rowan Van Schaeren
Mevrouw Ludwina Van Son
De heer Jens van den Bergh

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw

De heer Loïc De Cannière
De heer Jos Grommen
Mevrouw Veerle Hendrickx
De heer Werner Van dermeersch
De heer Quinten Aerts

Nemen deel aan de vergaderingen:

Mevrouw Isabelle De Ridder, directeur
Mevrouw Veerle Van Houwenhove, notulant

Het Bestuursorgaan is samengesteld uit een voorzitter en maximaal twee bestuurders per partnerinstelling.

 Voorzitter: de heer Jan van den Nieuwenhuijzen

Universiteit Antwerpen

De heer Herman Van Goethem
De heer Bart Heijnen

AP Hogeschool Antwerpen

Mevrouw Pascale De Groote
De heer Erwin Samson

Antwerp Maritime Academy (HZS)

De heer Rowan Van Schaeren

Karel de Grote Hogeschool

Mevrouw Veerle Hendrickx
De heer Steven Sterkx

Nemen deel aan de vergaderingen:

Mevrouw Isabelle De Ridder, directeur
Mevrouw Veerle Van Houwenhove, notulant

 

© 2019 AUHA | privacybeleid | cookiebeleid | gebruiksvoorwaarden | feedback