Exploratie IOF-consortia

Recent werden de consortia van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen voor een nieuwe termijn van zes jaar vastgelegd. Sommige consortia worden verlengd, nieuwe gaan van start. Binnen de associatie willen we die consortia graag versterken door alle opportuniteiten van samenwerking te onderzoeken.

DE NIEUWE IOF-CONSORTIA
CONCRETE ONDERZOEKSSAMENWERKING ­­­BINNEN DE ASSOCIATIE

EXPLORATIESESSIES VOOR HET INDUSTRIEEL ONDERZOEKSFONDS
ASSOCIATIE UNIVERSITEIT & HOGESCHOLEN ANTWERPEN
1 TOT 12 JUNI 2020  |  ONLINE

GEWIJZIGDE OPZET
De associatie had een exploratievoormiddag rond de nieuwe IOF-consortia gepland op vrijdag 5 juni 2020. Door de C-maatregelen is dit evenement geannuleerd. We willen echter deze kans om hogescholen en universiteit te verbinden rond onderzoek en valorisatie niet missen. Daarom gaan we aan de slag met online-meetings om onderzoeksdomeinen, expertise en capaciteit te connecteren. Tijdens elke sessie kun je informatie uitwisselen en kansen voor samenwerking  met een IOF-consortium en collega’s creëren.

DOELGROEP
We organiseren dit als een exploratiemoment voor onderzoekers, ondersteuners van onderzoek en verantwoordelijken voor het onderzoeksbeleid van de hogescholen en universiteit.

HOE DEELNEMEN
De onderzoekscoördinatoren van de hogescholen prospecteren tot 27 april naar mogelijkheden voor samenwerking bij onderzoekers van hun hoger onderwijsinstelling.
Je kan hen ook zelf contacteren.

Op basis daarvan wordt er per IOF-consortium een ‘ronde tafel’ samengesteld. Vanuit het IOF-consortium nemen telkens twee personen deel, in vele gevallen de woordvoerder en de onderzoeksmanager. Het gesprek wordt gemodereerd door een expert uit de diensten onderzoeksondersteuning.
Uiterlijk half mei krijgt iedere deelnemer de juiste gegevens over de online meeting. De ronde tafels hebben plaats tussen 1 en 12 juni.

DE IOF-CONSORTIA
Dit zijn de acht goedgekeurde IOF-consortia met het bijhorend valorisatiedomein

 • ENVIROMICS: Integrated Technologies in EcoSystems  
  Valorisation domain: Infectious Diseases & Environmental Health and Sustainable Chemistry & Materials
  (meer)
 • IDLab: Internet and Data Lab  
  Valorisation domain:Metropolitanism, Smart City, Mobility & Logistics
  (meer)
 • IMARK: Network for image-based biomarker discovery and evaluation  
  The consortium does not fit into any specific domain of the University of Antwerp
  (meer)
 • InSusChem: Consortium for Integrated Sustainable Chemistry Antwerp  
  Valorisation domain: Sustainable Chemistry & Materials
  (meer)
 • NEXOR: Cyber-Physical Systems for the Industry 4.0 era  
  Valorisation Domain: Metropolitanism, Smart City, Mobility & Logistics
  (meer)
 • PreMeT: Precision Medicine Technologies
  Valorisation Domain: Infectious Diseases & Environmental Health
  (meer)
 • Q-INSPEX: Quantitave industrial inspection through non-invasive imaging
  Valorisation domain: Sustainable Chemistry & Materials
  (meer)
 • Vaxinfectio-PD: Vaccine & Infectious Disease Institute_Product Development
  Valorisation Domain: Infectious Diseases & Environmental Health
  (meer)

De abstracts van de IOF-consortia kun je hier  lezen.