Samenwerkingen

EXPERTISENETWERK LERARENOPLEIDINGEN – LEA

De lerarenopleidingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen bundelen hun krachten in het expertisenetwerk LEA. Kennisuitwisseling, maar ook uitwisselen van ervaringen met het werkveld zijn de ambitieuze doelstellingen van het netwerk.

LIO-banen in Antwerpen een charter met engagementen

De LIO-trajecten zijn een krachtig instrument in de strijd tegen het lerarentekort. Het statuut kan zij-instromers aantrekken en aanzetten om voor het beroep van leraar te kiezen. Onderweg haken echter heel wat studenten af. De associatie heeft daarom samen met haar partners en het werkveld een charter uitgewerkt waarin de engagementen van de verschillende partners in Antwerpen opgelijst werden opdat de ondersteuning en begeleiding van de LIO zo optimaal mogelijk gebeurt.

De verschillende partners (de school, de lerarenopleiding en de student) zetten maximaal in op overleg en het maken van afspraken. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het voortraject en de nodige begeleiding van de student. Ook het opstellen van een zinvolle (les)opdracht die de groeikansen van de LIO ten volle benut dient in samenspraak te gebeuren. Verder worden er afspraken gemaakt rond taakbelasting zodat de student niet overbevraagd wordt. De student moet steeds kunnen rekenen op ondersteuning van de school (door coaching, vakgroepen en het benutten van bestaand materiaal), naast de begeleiding die de lerarenopleiding voorziet.

Lees het charter hier.

 

Werkveldbevraging

Leerkrachten willen blijvend bijleren en dan het liefst samen met het schoolteam, dat zijn de belangrijkste bevindingen van een onderzoek dat Karel de Grote Hogeschool samen met AP Hogeschool uitvoerde onder duizend Antwerpse leerkrachten, directies en ondersteuners. Werken rond de individuele behoeften en capaciteiten van kinderen en welzijn en klasmanagement zijn de onderwerpen waarover ze willen bijleren. Zowel AP, KdG als de Antwerp School of Education (UAntwerpen) vertalen deze bevindingen naar hun navormingsaanbod voor leerkrachten.

Meer informatie vindt u hier.

Het volledige rapport kan u hier lezen.

Beluister hier de aflevering over het onderzoek naar professionaliseringnoden binnen onderwijs, in de podcast ‘Buiten de krijtlijnen’

 

Onderwijsonderzoek

Aan de instellingen van de AUHA loopt heel wat onderwijsonderzoek waar verschillende tools ontwikkeld worden. Meer informatie vind je hier.