LIO-Charter

LIO-banen in Antwerpen – een charter met engagementen

De LIO-trajecten zijn een krachtig instrument in de strijd tegen het lerarentekort. Het statuut kan zij-instromers aantrekken en aanzetten om voor het beroep van leraar te kiezen. Onderweg haken echter heel wat studenten af. De associatie heeft daarom samen met haar partners en het werkveld een charter uitgewerkt waarin de engagementen van de verschillende partners in Antwerpen opgelijst werden opdat de ondersteuning en begeleiding van de LIO zo optimaal mogelijk gebeurt.

  • Het volledige charter kan u hier lezen.
  • Het persbericht vindt u hier.
  • Meer over de voorlopige LEA-realisaties kan u hier lezen

Ben je geïnteresseerd in een LIO?

Zo verloopt de aanstellingsprocedure:

  • De directie neemt een LIO-kandidaat aan in het LIO-statuut en stelt een LIO-begeleider (mentor) aan. Dat is een collega die de student zal opvolgen en coachen op de school.
  • De student schrijft zich in bij de lerarenopleiding naar keuze, als LIO-student. De lerarenopleiding duidt een stagbegeleider aan die de student coacht doorheen het traject. Deze begeleider komt op stagebezoek en staat voortdurend in contact met de student en LIO-begeleider op de school.
  • Bij aanvang van de LIO-baan en opleiding wordt er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de student, school en lerarenopleiding. In deze samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt met betrekking tot de begeleiding, taakbelasting en verwachtingen. Het LIO-Charter wordt hiervoor als leidraad gehanteerd.
    Bij een LIO-baan neemt de school, in overleg met de lerarenopleiding, een deel van de praktijkopleiding op zich. Om de communicatie tussen student, school en lerarenopleiding te verbeteren, vind je hier de essentiële basis- en contactinformatie per instelling:
BASISONDERWIJSSECUNDAIR ONDERWIJS
AP Hogeschool Antwerpen
Contactpersoon: jo.vandenhauwe@ap.be

Meer weten over een LIO-traject bij AP?
https://www.ap.be/word-leraar-via-ap
AP Hogeschool Antwerpen
Contactpersoon: jan.schoenmakers@ap.be
 
Meer weten over een LIO-traject bij AP?
https://www.ap.be/word-leraar-via-ap
Karel de Grote Hogeschool
Contactpersoon:
Kleuteronderwijs Flex: lien.deconinck@kdg.be
Lager Onderwijs Flex: yannic.vanwilderode@kdg.be
 
Meer weten over een LIO-traject bij KdG?
https://www.kdg.be/lio-leraar-in-opleiding

Karel de Grote Hogeschool
Contactpersoon:
Secundair Onderwijs Verkort: maruca.fabry@kdg.be
Educatief Graduaat Secundair Onderwijs:
tot 31/01/2025: stefanie.baeten@kdg.be
Vanaf 1/02/2025 katleen.vancalsteren@kdg.be
 
Meer weten over een LIO-traject bij KdG?
https://www.kdg.be/lio-leraar-in-opleiding
Universiteit Antwerpen
Contactpersoon: ilse.mertens@uantwerpen.be
 
Meer weten over een LIO-traject bij UAntwerpen?
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/educatieve-master/vademecum/lio/

Het LIO-charter is een goede houvast om tijdens het hele LIO-traject te gebruiken.