Naar een versterkte samenwerking met de stad Antwerpen – een Memorandum

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 schreef de AUHA een Memorandum. De AUHA heeft op verschillende vlakken een goede samenwerking lopen met de stad Antwerpen. We zijn echter vragende partij om deze samenwerking nog te versterken. De uitdagingen binnen de grootstedelijke context zijn van die aard dat samenwerking onontbeerlijk is. De diversiteit van de leerlingen- en studentenpopulatie, de huisvestingsproblematiek, de uitdagingen op arbeidsmarkt… Het zijn stuk voor stuk thema’s die een geïntegreerde aanpak vergen. De AUHA steekt de hand uit naar het nieuwe stadsbestuur om gezamenlijk sterke initiatieven op te zetten die de stad en haar inwoners vooruithelpen en ondersteunen. Zowel op het vlak van onderwijs als onderzoek als studentenvoorzieningen. De lezer vindt hieronder de vragen van de AUHA aan het stadsbestuur rond: