LEA – Expertisenetwerk Lerarenopleiding Antwerpen

Binnen de AUHA wisselen de lerarenopleidingen goede praktijken uit. Daarnaast overleggen ze met het werkveld om concrete problemen aan te pakken. LEA realiseerde alvast een werkveldbevraging, een overzicht van het beschikbare onderwijsonderzoek en een LIO-charter.

Samen met Start-wijs organiseerde LEA een thematafel ‘Aanvangsbegeleiding bij LIO-studenten’. Studenten, lerarenopleiders en professionals uit het basis- en secundair onderwijs kwamen samen om te praten over de specifieke noden en uitdagingen bij het begeleiden van LIO-studenten. Zij formuleerden concrete actiepunten om die begeleiding te verbeteren. Ben je geïnteresseerd in een LIO-traject? Lees hier hoe de aanstelling verloopt.