Onderwijs

Schakelprogramma’s

Om de overgang tussen professionele bachelor en een master te vergemakkelijken werden er voor verschillende opleidingen uit de hogescholen schakelprogramma’s ontwikkeld naar masters aan de universiteit. Een schakelprogramma omvat 60 tot 90 studiepunten en focust op het onderzoeksmatige aspect dat verworven moet zijn vooraleer men aan een master begint. Een schakelprogramma is dus een versnelde toegang tot een master, zonder daarom een academische bachelor te moeten verwerven. Een getuigschrift van een schakelprogramma geeft toegang tot een bepaalde masteropleiding. Het is geen diploma, dus ook geen bachelordiploma.

Een schakelprogramma kan gevolgd worden zonder inzet van leerkrediet.

Voor sommige masteropleidingen (verpleegkunde en vroedkunde, sociaal werk, toerisme) zijn er geen rechtstreeks toeleidende academische bachelors.

De omvang en inhoud van de schakelprogramma’s kunnen per opleiding teruggevonden worden op de website van UAntwerpen, bij de info over de bachelor en masteropleiding.

Voor sommige schakelprogramma’s is er de mogelijkheid om al in de professionele bachelor een aantal vakken en studiepunten te verwerven. Zie hiervoor bij ingedaalde schakelprogramma’s.

Ingedaalde schakelprogramma’s

Sedert academiejaar 2015-2016 kunnen studenten uit de professionele bachelors aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool een of meer opleidingsonderdelen opnemen uit een schakelprogramma van UAntwerpen.

Het gaat hierbij voorlopig om volgende initiatieven:

 • samenwerking professionele bachelor Bedrijfsmanagement en schakelprogramma Organisatie en Management (Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie);
 • samenwerking professionele bachelor Sociaal Werk en schakelprogramma Sociaal Werk (Faculteit Sociale Wetenschappen);
 • samenwerking professionele bachelor Rechtspraktijk en schakelprogramma Rechten (Faculteit Rechten);
 • samenwerking professionele bachelor Communicatiemanagement en Journalistiek en schakelprogramma Communicatiewetenschappen (Faculteit Sociale Wetenschappen).
Doelgroep
 • Het akkoord geldt enkel voor studenten die aan AP en KdG in één van de vermelde professionele bachelorprogramma’s zijn ingeschreven.
 • Deelnemende studenten worden geselecteerd door AP en KdG, o.a. op basis van volgende elementen:
  • competenties: minimaal 120 studiepunten behaald, met geen of beperkte vertraging;
  • motivatie: motivatiebrief door student of gesprek met opleidingshoofd.
Procedure
 • Bij elk van de samenwerkingsinitiatieven kunnen de deelnemende studenten voor maximaal 6 studiepunten geselecteerde opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma (UAntwerpen) opnemen binnen de 180 studiepunten van het bachelorprogramma (KdG en AP), als keuzevak of als goedgekeurd equivalent voor een regulier vak.
 • De administratie gebeurt binnen het bestaande AUHA Associatieakkoord. De studenten schrijven zich voor het opleidingsonderdeel in aan de hogeschool, en registreren zich als ‘interuniversitair (associatie)akkoord’-student bij UAntwerpen (op basis van een toelating van de betrokken hogeschool en faculteit).
 • Studenten die bovenop de aangeduide opleidingsonderdelen nog extra opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma zouden willen opnemen, doen dit via een creditcontract.
Inhoud - selectie opleidingsonderdelen

Samenwerking professionele bachelor Bedrijfsmanagement en schakelprogramma Organisatie en Management
   “Inleiding tot de bedrijfskunde”, 3 ECTS, 1ste semester (Prof.dr. Johanna Vanderstraeten)
(Dit opleidingsonderdeel wordt speciaal ingericht voor de verschillende schakel- en voorbereidingsprogramma’s binnen de Faculteit BE.)
Inleiding tot de financiële markten 1”, 3 ECTS, 2de semester (Prof.dr. Marc De Ceuster)
(Dit opleidingsonderdeel behoort tot het modeltraject eerste bachelor TEW

Samenwerking professionele bachelor Sociaal Werk en schakelprogramma Sociaal Werk
Studenten uit het derde jaar professionele bachelor kunnen volgende opleidingsonderdelen volgen van de master in het sociaal werk:

 • Sociaalwerkonderzoek: perspectieven (6 studiepunten)
 • Collectieve benaderingen van het sociaal werk (6 studiepunten)
 • Samenleving en sociaal werk (6 studiepunten)
 • Interdisciplinaire perspectieven op migratie en integratie (6 studiepunten)

Samenwerking professionele bachelor Rechtspraktijk en schakelprogramma Rechten
OPTIE 1
   “Personen- en familierecht”, 6 ECTS, 2de semester (Prof.dr. Frederik Swennen)
(Dit opleidingsonderdeel behoort tot het modeltraject eerste bachelor Rechten.)
of
   “Gerechtelijk recht”, 6 ECTS, 2de semester (Prof.dr. Stefan Rutten)
(Dit opleidingsonderdeel behoort tot het modeltraject eerste bachelor Rechten.)
OPTIE 2
   “Verbintenissenrecht”, 6 ECTS, 1ste semester (Prof.dr. Alois Van Oevelen)
(Dit opleidingsonderdeel behoort tot het modeltraject tweede bachelor Rechten.)
OPTIE 3
   “Strafrecht”, 3 ECTS, 1ste semester (Prof.dr. Joëlle Rozie)
(Dit opleidingsonderdeel behoort tot het modeltraject tweede bachelor Rechten.)
Strafprocesrecht”, 3 ECTS, 2de semester (Prof.dr. Joachim Meese)
(Dit opleidingsonderdeel behoort tot het modeltraject tweede bachelor Rechten.)

Samenwerking professionele bachelor Communicatiemanagement en Journalistiek en schakelprogramma Communicatiewetenschappen
OPTIE 1
   “Inleiding sociologie”, 6 ECTS, 1ste semester (Prof.dr. Walter Weyns)
(Dit opleidingsonderdeel behoort tot het modeltraject eerste bachelor Communicatiewetenschappen.)
OPTIE 2
   “Inleiding politicologie”, 6 ECTS, 1ste semester (Prof.dr. Stefaan Walgrave)
(Dit opleidingsonderdeel behoort tot het modeltraject eerste bachelor Communicatiewetenschappen.)
OPTIE 3
   “Theorie van de visuele communicatie”, 6 ECTS, 1ste semester (Prof.dr. Luc Pauwels)
(Dit opleidingsonderdeel behoort tot het modeltraject tweede bachelor Communicatiewetenschappen.)
OPTIE 4
   “Media, retoriek en democratie”, 6 ECTS, 1ste semester (Prof.dr. Christ’l De Landtsheer)
(Dit opleidingsonderdeel behoort tot het modeltraject derde bachelor Communicatiewetenschappen.)

Engagementen
 • De deelnemende opleidingen van UAntwerpen engageren zich om over de vermelde opleidingsonderdelen informatie uit te wisselen met de verantwoordelijken van AP en KdG (cursusinformatie, roostering, planning examens, examenresultaten). In de mate van het mogelijke zullen de opleidingen trachten rekening te houden met de specifieke groep studenten voor wat betreft de roostering van de colleges en de inplanning van de examens.
 • De deelnemende opleidingen van KdG en AP engageren zich om hun studenten te informeren en te selecteren. Voor opleidingsonderdelen die in het tweede semester worden georganiseerd wordt bekeken of er een overeenkomst mogelijk is met de stageplaats.
Opvolging

Door UAntwerpen zullen enkele analyses gemaakt worden van de instroom naar de vermelde schakelprogramma’s vanuit de hogescholen van de AUHA, en van de behaalde studierendementen.