Studentenraad ASRA

ASRA staat voor “Associatie StudentenRaad Antwerpen” en is de officiële studentenvertegenwoordiging aan de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Zij bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van studenten van alle partnerinstellingen. ASRA adviseert de AUHA bij alle beslissingen waarbij de studenten rechtstreeks of onrechtstreeks belangen hebben, en houdt de studentvriendelijkheid van het beleid van de AUHA in het oog.

Enkele recente realisaties:

Beleidsaanbevelingen studenten in financiële moeilijkheden (2023)

ASRA stelt vast dat steeds meer studenten het moeilijk hebben om financieel rond te komen. Het aantal aanvragen bij studentenvoorzieningen is enorm gestegen het afgelopen jaar, terwijl de middelen van de Vlaamse overheid niet gevolgd zijn. ASRA doet een aantal aanbevelingen voor de instellingen, Stad Antwerpen en de Vlaamse overheid om deze studenten sterker te ondersteunen. De AUHA-partnerinstellingen engageerden zich om de ondersteuning verder te zetten en steunen de vragen van de studenten aan de stad en de Vlaamse overheid.

Persbericht en rapport: Beleidsaanbevelingen studenten in financiële moeilijkheden – auha

Beleidsaanbevelingen grensoverschrijdend gedrag (2022)

ASRA hield in het voorjaar van 2022 een bevraging bij studenten over hoe zij grensoverschrijdend gedrag zouden willen aangepakt zien in hun instellingen. Op basis van de resultaten van deze bevraging, maakte ASRA een reeks van beleidsaanbevelingen:

ASRA-beleidsaanbevelingen grensoverschrijdend gedrag

Resultaten bevraging aanpak grensoverschrijdend gedrag (uitgebreid rapport)

Beleidsaanbevelingen studentenmobiliteit in Antwerpen (2021)

ASRA maakte in 2021 een memorandum rond mobiliteit van studenten in Antwerpen. ASRA overhandigde het memorandum aan Koen Kennis, schepen van mobiliteit. ASRA houdt regelmatig contact met het kabinet over de opvolging van de actiepunten.  Zo hield Slim naar Antwerpen in het najaar van 2021 een bevraging bij studenten over hoe zij zich in en naar Antwerpen verplaatsen. Deze nulmeting kwam er op vraag van ASRA. Lees het memorandum hier.