Zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur

Fonds voor zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur

Het FWO-onderzoeksinfrastructuurmechanisme is een kanaal voor de financiering van middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen. De evaluatie van de aanvragen en de verdeling van het voor de AUHA beschikbare budget gebeuren door de AUHA-onderzoeksinfrastructuurcommissie, die een globaal voorstel aan het associatiebestuur overmaakt. De uitwerking gebeurt door ADOC (departement Onderzoek van de UAntwerpen).

Tussen de interne indiendatum voor het indienen van voorstellen van investeringsdossiers bij de associatie en de externe indiendatum voor het indienen van de door de AUHA gerangschikte dossiers, i.e. de indicatieve lijst, bij het FWO, onderzoekt en adviseert de AUHA-onderzoeksinfrastructuur-commissie de ingediende investeringsdossiers.

De voorzitter van de Onderzoeksraad neemt het voorzitterschap op van de AUHA onderzoeksinfrastructuurcommissie. De voorzitter AUHA en de voorzitter van de IOF-raad zijn ondervoorzitters van de AUHA onderzoeksinfrastructuurcommissie.

De finale voordracht aan het FWO van de investeringsdossiers middelzware onderzoeksinfrastructuur, i.e. de indicatieve lijst van de associatie AUHA, wordt beslist door het Uitvoerend College van de AUHA, op basis van het voorstel van de AUHA-onderzoeksinfrastructuurcommissie.

Onderzoeks- en samenwerkingsreglement

© 2019 AUHA | privacybeleid | cookiebeleid | gebruiksvoorwaarden | feedback