Ilse Van Huffel

Ilse Van Huffel

KRACHTGERICHT SOCIAAL WERK

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Contact: Kristel Driessens [onderzoekslijnen] > Armoede en ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn> Sociaal werk in een justitiële context> Vermaatschappelijking van de zorg: duo-methodiek in het vrijwilligerswerk & netwerkversterkend werken> Culturele diversiteit…

GROEIKRACHT IN ONDERWIJS

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Contact: Jelle Boeve-de Pauw [onderzoekslijnen] > Grootstedelijke uitdagingen voor het onderwijs (micro, meso, macro)> Sleutelcompetenties van leerkrachten in complexe onderwijssituaties> Duurzaam schoolleiderschap en de school als lerende organisatie> Brugfunctie van scholen…

DUURZAME CHEMIE

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] o.l..v. Jeroen Geuens  |  Wetenschappen en technologie [onderzoekslijnen] > synthese van duurzame chemicaliën> valorisatie van nevenstromen (afvalstromen een tweede leven geven)> optimalisatie en ‘vergroenen‘ van bestaande chemische reacties en processen> ontwerpen van…

DUURZAME MOBILITEIT

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] o.l..v. Kris Martens  |  Wetenschappen en technologie [onderzoekslijnen] >duurzame brandstoffen voor verbrandingsmotoren, aandrijfsystemen en daarbij horende regelsystemen>in-voertuig communicatie, bv. CAN netwerken [projectvoorbeeld] U-CANsim (PWO)ontwikkelen van breed inzetbare toolchain en methodiek voor de…

Introductievideo voor exploratiesessies IOF-consortia

Vicerectoren Ronny Blust en Silvia Lenaerts introduceren de deelnemers aan de informatiesessies [video_popup url=”https://youtu.be/RpV-khSN5YA” text=”in een korte videoboodschap” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”” h=”” co=”” dc=”” di=”” img=”” iv=””]. Meer info over de exploratiesessies.

Exploratie IOF-consortia

verkleinde versie

Recent werden de consortia van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen voor een nieuwe termijn van zes jaar vastgelegd. Sommige consortia worden verlengd, nieuwe gaan van start. Binnen de associatie willen we die consortia graag…

8 oktober – Entrepreneurial Kickoff

Op 8 oktober 2019 werd het nieuwe ondernemend academiejaar afgetrapt in Antwerpen. Zo’n 800 jongeren, studenten, docenten, partners en andere geïnteresseerden kwamen samen op de KdG Hogeschool, campus Zuid om te ontdekken wat Antwerpen jonge ondernemers te bieden heeft.  Lees meer hier.