CREATIE

    ‘ Gravity & Other Attractions’ van Un-Label Performing Arts Company   ARTISTIEK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] Creatie [onderzoekslijnen] > hedendaagse creaties > interdisciplinariteit > toegankelijkheid en...

BODY AND MATERIAL REINVENTED

        ARTISTIEK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] Body and Material Reinvented [onderzoekslijnen] > atelier als laboratorium voor experiment en innovatie > materialiteit van een kunstwerk [projectvoorbeeld] Tactics for...

ARCHIVOLT

          ARTISTIEK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] ArchiVolt [onderzoekslijnen] > praktijk van het archiveren en verzamelen > betekenis van een archief binnen alternatieve organisatievormen > betekenis van het...

DUURZAAM TRANSPORT

              ACADEMISCH ONDERZOEK | HOGERE ZEEVAARTSCHOOL [expertisecentrum] Duurzaam Transport [onderzoekslijnen] > luchtkwaliteit aan boord van schepen > ontwikkeling raceboot op zonne energie > ontwikkeling duurzamere...

PRECIOUS DIALOGUE

ARTISTIEK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Precious Dialogue [onderzoekslijnen] > Onderzoek in sieraadontwerp > Collaboratieve en participatieve ontwerppraktijken > Anthropoceen en ecologie [projectvoorbeeld] Jewellery, Matter, Time...

INTERPRAXIS

ARTISTIEK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Interpraxis [onderzoekslijnen] > Conceptuele kunst > Sociaal-politieke dimensies van kunst > Kunst & narrativiteit > Kunst & dekolonisering [projectvoorbeeld] The Archives of the...

HORIZONTAL DRAWING

ARTISTIEK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Horizontal Drawing [onderzoekslijnen] > Tekenen als onderzoek > Betekeniscreatie > Landschap en anthropoceen [projectvoorbeeld] Fault Lines (PhD research) Onderzoek naar nieuwe artistieke...

EMRG

ARTISTIEK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] EMRG [onderzoekslijnen] > Artificial Intelligence > Computer graphics > Human-computer interaction [projectvoorbeeld] The Algorithmic Gaze Democratizing AI for artists and designers: onderzoek...

THE HYBRID DESIGNER

ARTISTIEK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Contact: Pascal Gielen [onderzoekslijnen] > Grafisch ontwerp > Autonome en collaboratieve ontwerppraktijken > Sociaal-politieke ontwerppraktijken [projectvoorbeeld] Hybrid editorial practices...

ZORGSTROOM

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Hoofd Expertisecentrum: Arno Maetens [onderzoekslijnen] > Een sterke levensstart > Eerstelijnsvoedingszorg > InTeam > Persoonsgericht ouderenzorg [projectvoorbeeld]...

PUBLIEKE IMPACT

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Contact: Christine Merckx [onderzoekslijnen] > Maatschappelijke en economische impact van evenementen > Bezoekerstellingen > Bezoekersprofielen >...

KRACHTGERICHT SOCIAAL WERK

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Contact: Kristel Driessens [onderzoekslijnen] > Armoede en ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn > Sociaal werk in een justitiële context > Vermaatschappelijking...

GROEIKRACHT IN ONDERWIJS

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Contact: Jelle Boeve-de Pauw [onderzoekslijnen] > Grootstedelijke uitdagingen voor het onderwijs (micro, meso, macro) > Sleutelcompetenties van leerkrachten in complexe...

DUURZAME CHEMIE

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] o.l..v. Jeroen Geuens  |  Wetenschappen en technologie [onderzoekslijnen] > synthese van duurzame chemicaliën > valorisatie van nevenstromen (afvalstromen een tweede...

DUURZAME MOBILITEIT

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] o.l..v. Kris Martens  |  Wetenschappen en technologie [onderzoekslijnen] >duurzame brandstoffen voor verbrandingsmotoren, aandrijfsystemen en daarbij horende regelsystemen...

DATA DRIVEN STRATEGIES

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  AP HOGESCHOOL [expertisecentrum] Christophe Baekeland [onderzoekslijnen] > data driven (marketing) decision making > big data consulting > data mining > GDPR-advies [projectvoorbeeld] DATA DRIVEN MARKETING...
Exploratie IOF-consortia

Exploratie IOF-consortia

Recent werden de consortia van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen voor een nieuwe termijn van zes jaar vastgelegd. Sommige consortia worden verlengd, nieuwe gaan van start. Binnen de associatie willen we...