Ilse Van Huffel

Ilse Van Huffel

LIO-Charter

De LIO-trajecten zijn een krachtig instrument in de strijd tegen het lerarentekort. Het statuut kan zij-instromers aantrekken en aanzetten om voor het beroep van leraar te kiezen. Onderweg haken echter heel wat studenten af. De associatie heeft daarom samen met haar partners en het werkveld een charter uitgewerkt waarin de engagementen van de verschillende partners in Antwerpen opgelijst werden opdat de ondersteuning en begeleiding van de LIO zo optimaal mogelijk gebeurt.

Throwback_podcast IDAHOT

Wanneer we naar de Belgische regelgeving kijken, dan lijkt onze samenleving de queer community te accepteren. Maar andere cijfers, zoals die van discriminatie en geweld tegen holebi’s, lijken dit dan weer tegen te spreken. Hoe tolerant zijn we nu écht? Deze kwestie ligt voor in de podcast special van de Associatie Hogescholen en Universiteit Antwerpen.

Opening academiejaar 2023-2024

De voorzitter van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, de rector van de Universiteit Antwerpen en de algemeen directeurs van de Antwerp Maritime Academy (HZS), de AP Hogeschool Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool openen op donderdag 28 september 2023 om 11.00 uur het academiejaar 2023-2024 in de Stadsschouwburg van Antwerpen.

Industrie en omgeving

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN Expertisecentrum LEERT! Learning and Education Onderzoekslijnen Projectvoorbeeld Smart Contract Local Energy Community In hoeverre kunnen smart contracts de transactie van energietokens tussen de leden van een in Vlaanderen gesitueerde Local Energy Community foutloos…

LEERT! Learning and education

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN Expertisecentrum LEERT! Learning and Education Onderzoekslijnen Projectvoorbeeld ESTAFETT () Onderzoekt de impact en effectiviteit van team teaching waarbij meerdere leerkrachten samen een vak voorbereiden, geven of evalueren. Voorbeeld dienstverlening Professionaliseringstraject dat scholen helpt…

Immersive lab

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN Expertisecentrum Immersive Lab Onderzoekslijnen Projectvoorbeeld AI-gedreven VR-training in een adaptieve gebruikerscontext () Introductie van AI- en 3D-scanningstechnieken bij VR-opleidingen om het leerrendenement te verhogen Voorbeeld dienstverlening Verhuur XR-materiaal en infrastructuur () meer …

Stadskracht

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN Expertisecentrum Stadskracht Onderzoekslijnen Projectvoorbeeld Food Care () Dit multidisciplinaire onderzoeksproject onderzoekt hoe de toegang tot kwaliteitsvolle voeding verbeterd kan worden voor kwetsbare doelgroepen in Antwerpen door praktijkpartners te versterken in de omgang met…

Onderzoekscentrum Een leven lang leren en innoveren (OLLI)

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN Expertisecentrum Onderzoekscentrum een Leven Lang Leren en Innoveren (OLLI) Onderzoekslijnen Projectvoorbeeld Steunpunt centrale toetsen () Ontwikkeling feedbackdashboards voor centrale toetsen leerplichtonderwijs Voorbeeld dienstverlening KYSS-tool: zelfbeoordelingsvragenlijst met feedback voor soft skills () meer …

Mens en maatschappij

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN Expertisecentrum Mens en maatschappij Onderzoekslijnen Projectvoorbeeld O2 – Ondersteuning Ondersteunen () Evaluatieonderzoek naar de rol van ondersteuners en ondersteuningsnetwerken in het onderwijs in het kader van het M-decreet Voorbeeld dienstverlening Contractonderzoek Recht op…