Onderzoeksexpertise

Deze portaalsite geeft de onderzoeksexpertise binnen de associatie weer. De rubricering gebeurt op het niveau van expertisecentra en expertisedomeinen. Daarbij wordt vertrokken van het onderzoeksbeleid van de associatie, gebaseerd op het integrale onderzoeksconcept en het multidisciplinaire en interdisciplinaire onderzoek. Dat wordt gerealiseerd in de samenwerking tussen de actoren hoger onderwijs, maatschappij (in het bijzonder de grootstedelijke omgeving), het regionale beleid (de stad Antwerpen, de provincie, Vlaanderen …) en het bedrijfsleven (profit and social profit).

CONTACTPERSONEN

Universiteit Antwerpen
Centrale aanspreekpunten: Birgit Houben en Barbara Tan
Andere contactpersonen:  Onderzoeksexpertise_UAntwerpen_contacten
Contactpersonen OEC: Onderzoeksexpertise_overzicht OEC-IOF-groepen

 AP Hogeschool
Centrale aanspreekpunten: Jolien De Brauwer en Denis Wegge

Antwerp Maritime Academy (HZS)
Centrale aanspreekpunten: Geert Potters en Marc Vervoort

Karel de Grote Hogeschool
Centrale aanspreekpunt: Michiel Nuytemans

OVERZICHT

Selecteer een of meerdere filters en druk op de knop ‘filter’. Het resultaat bestaat uit de combinatie van aangekruiste filters van toepassing is.

CORPOREAL – COLLABORATIVE RESEARCH IN PERFORMANCE – RE-IMAGINING EMBODIEMENT, ART AND LEARNING

          ARTISTIEK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] CoRPoREAL – Collaborative Research in Performance – Re-imagining Embodiement, Art and Learning [onderzoekslijnen] > Onder “Collaborative Research in Performance” wil CoRPoREAL lichamelijke en ervaringsgerichte processen en kennis in…

Lees meerCORPOREAL – COLLABORATIVE RESEARCH IN PERFORMANCE – RE-IMAGINING EMBODIEMENT, ART AND LEARNING

BODY AND MATERIAL REINVENTED

        ARTISTIEK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] Body and Material Reinvented [onderzoekslijnen] > atelier als laboratorium voor experiment en innovatie> materialiteit van een kunstwerk [projectvoorbeeld] Tactics for a Collective BodyExperimenteert met de nuances die ontstaan wanneer…

Lees meerBODY AND MATERIAL REINVENTED

ARCHIVOLT

          ARTISTIEK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] ArchiVolt [onderzoekslijnen] > praktijk van het archiveren en verzamelen> betekenis van een archief binnen alternatieve organisatievormen> betekenis van het concept “archief” in het digitale tijdperk [projectvoorbeeld] Mensen van…

Lees meerARCHIVOLT

DUURZAAM TRANSPORT

              ACADEMISCH ONDERZOEK | ANTWERP MARITIME ACADEMY (HZS) [expertisecentrum] Duurzaam Transport [onderzoekslijnen] > luchtkwaliteit aan boord van schepen> ontwikkeling raceboot op zonne energie> ontwikkeling duurzamere dieselmotoren [projectvoorbeeld] ELGAS: Effects of Air Quality on Health…

Lees meerDUURZAAM TRANSPORT

PRECIOUS DIALOGUE

ARTISTIEK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Precious Dialogue [onderzoekslijnen] > Onderzoek in sieraadontwerp> Collaboratieve en participatieve ontwerppraktijken> Anthropoceen en ecologie [projectvoorbeeld] Jewellery, Matter, TimeOnderzoek naar de betekenis van materie en waarde in sieraadontwerp in het anthropoceen meer …

Lees meerPRECIOUS DIALOGUE

INTERPRAXIS

ARTISTIEK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Interpraxis [onderzoekslijnen] > Conceptuele kunst> Sociaal-politieke dimensies van kunst> Kunst & narrativiteit> Kunst & dekolonisering [projectvoorbeeld] The Archives of the Tout-monde.In search of refuges for subversive aesthetic experiences: onderzoek naar dekoloniale artistieke…

Lees meerINTERPRAXIS

HORIZONTAL DRAWING

ARTISTIEK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Horizontal Drawing [onderzoekslijnen] > Tekenen als onderzoek> Betekeniscreatie> Landschap en anthropoceen [projectvoorbeeld] Fault Lines (PhD research)Onderzoek naar nieuwe artistieke representaties van geologische landschappen (specifiek gletsjers) meer …

Lees meerHORIZONTAL DRAWING

EMRG

ARTISTIEK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] EMRG [onderzoekslijnen] > Artificial Intelligence> Computer graphics> Human-computer interaction [projectvoorbeeld] The Algorithmic GazeDemocratizing AI for artists and designers: onderzoek naar gebruiksvriendelijke AI toepassingen voor kunstenaars en ontwerpers meer …

Lees meerEMRG

THE HYBRID DESIGNER

ARTISTIEK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Contact: Pascal Gielen [onderzoekslijnen] > Grafisch ontwerp> Autonome en collaboratieve ontwerppraktijken> Sociaal-politieke ontwerppraktijken [projectvoorbeeld] Hybrid editorial practicesOnderzoek naar nieuwe hybride ontwerppraktijken meer …

Lees meerTHE HYBRID DESIGNER

ZORGSTROOM

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Hoofd Expertisecentrum: Arno Maetens [onderzoekslijnen] > Een sterke levensstart> Eerstelijnsvoedingszorg> InTeam> Persoonsgericht ouderenzorg [projectvoorbeeld] Kom op Tegen Kanker project ‘Oncobrood’Smaaksturing bij kankerpatiënten [voorbeeld dienstverlening] Workshops rond burn-out in de gezondheidszorg meer…

Lees meerZORGSTROOM

PUBLIEKE IMPACT

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Contact: Christine Merckx [onderzoekslijnen] > Maatschappelijke en economische impact van evenementen> Bezoekerstellingen> Bezoekersprofielen> Evenementenmobiliteit> Impact coronacrisis op evenementensector [projectvoorbeeld] PWO-projecten m.b.t. de ROI voor publieksevenementenOntwikkeling van richtlijnen en online tools om…

Lees meerPUBLIEKE IMPACT

KRACHTGERICHT SOCIAAL WERK

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Contact: Kristel Driessens [onderzoekslijnen] > Armoede en ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn> Sociaal werk in een justitiële context> Vermaatschappelijking van de zorg: duo-methodiek in het vrijwilligerswerk & netwerkversterkend werken> Culturele diversiteit…

Lees meerKRACHTGERICHT SOCIAAL WERK

GROEIKRACHT IN ONDERWIJS

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Contact: Jelle Boeve-de Pauw [onderzoekslijnen] > Grootstedelijke uitdagingen voor het onderwijs (micro, meso, macro)> Sleutelcompetenties van leerkrachten in complexe onderwijssituaties> Duurzaam schoolleiderschap en de school als lerende organisatie> Brugfunctie van scholen…

Lees meerGROEIKRACHT IN ONDERWIJS

DUURZAME CHEMIE

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] o.l..v. Jeroen Geuens  |  Wetenschappen en technologie [onderzoekslijnen] > synthese van duurzame chemicaliën> valorisatie van nevenstromen (afvalstromen een tweede leven geven)> optimalisatie en ‘vergroenen‘ van bestaande chemische reacties en processen> ontwerpen van…

Lees meerDUURZAME CHEMIE

DUURZAME MOBILITEIT

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] o.l..v. Kris Martens  |  Wetenschappen en technologie [onderzoekslijnen] >duurzame brandstoffen voor verbrandingsmotoren, aandrijfsystemen en daarbij horende regelsystemen>in-voertuig communicatie, bv. CAN netwerken [projectvoorbeeld] U-CANsim (PWO)ontwikkelen van breed inzetbare toolchain en methodiek voor de…

Lees meerDUURZAME MOBILITEIT