Samenwerkingen

De associatie participeert, samen met de stad Antwerpen en het Algemeen Studentenoverleg Antwerpen, in de vzw Antwerpen Studentenstad. Via de raad van bestuur van Antwerpen Studentenstad ontwikkelt de associatie mee het beleid. Onder de naam GATE15 regisseert en ondersteunt dit stedelijk agentschap een hele rits activiteiten en producten om Antwerpen zowel binnenlands als internationaal op de kaart te zetten als volwaardige studentenstad | stad voor hoger onderwijs. De werkgroep Studeren doe je in Antwerpen coördineert die afstemming en samenwerking met betrekking tot communicatie.
Deze samenwerking toont zich o.m. in de evenementen StuDay (september, groots studentenwelkom), ADream (juni, afstudeerfeest voor alle Antwerpse gediplomeerden), de studentengids (met up-to-date info rond het studentenleven, de student in de stad, sociale voorzieningen, overleven als kotstudent, wandelingen enz., gratis voor alle studenten). 

Meer bekend als GATE15 is Antwerpen Studentenstad een belangrijke partner in de imagovorming van Antwerpen als studentenstad. ‘Atypisch Antwerpen’ is daarvoor, vanuit de stadsmarketing van Antwerpen, de kapstok. Samenwerking rond nationale en internationale communicatie is een belangrijk thema. Een promotieactie naar de laatstejaars secundair onderwijs is daarvan het meest opvallende aspect.

Dankzij een uitzonderlijke samenwerking tussen stad, hoger onderwijs en studenten vormt Antwerpen Studentenstad/GATE15 een uniek platform voor de Antwerpse student. De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen was medeoprichter in 2008 en is nog steeds een belangrijke participant in de werking, o.m. via lidmaatschap in de raad van bestuur en de algemene vergadering. De associatie benadrukt hiermee dat ook haar hoger onderwijsinstellingen volop willen inzetten op een kwalitatieve en aantrekkelijke studentenstad.

Met meer dan een half miljoen inwoners prikkelt de stad. Ze inspireert en verleidt zowel oldskool senioren, creatievelingen, vernieuwende startups als pas ingeweken studenten. GATE15 speelt in op de stad als laboratoriumruimte waar studenten kunnen ontdekken, experimenteren en groeien. In 2018 bestond Antwerpen Studentenstad 10 jaar en werkt het al even lang met goesting, passie en nieuwsgierigheid samen met de stad, de onderwijspartners en studentenvertegenwoordigers. Actieve betrokkenheid staat voorop. Studenten participeren daadwerkelijk in de werking. Het aantal vrijwillige medewerkers blijft stijgen. Ze verzorgen het onthaal van GATE15, gaan op pad om verslag uit te brengen, zitten mee in de denktank en aan het stuur bij de ontwikkeling van evenementen als StuDay.

Ook op het vlak van studentenvoorzieningen is er een sterke wisselwerking. Voor verschillende activiteiten van STUVANT, het associatie-initiatief dat samenwerking op het vlak van studentenvoorzieningen faciliteert, is Antwerpen Studentenstad een essentiële partner (zie verder).

In de brochure ’10 jaar Antwerpen studentenstad’ formuleerde Robert Voorhamme – destijds schepen van onderwijs en oprichter van Antwerpen Studentenstad, nu voorzitter van de associatie –  het als volgt: “Wat mij altijd enorm getroffen heeft, is de maturiteit van de studenten. Toen ik startte, heerste het clichébeeld van de dronken student die vooral voor overlast zorgde. Nu hebben we een platform gecreëerd waarop ze hun mening en advies geven. Het is tweerichtingsverkeer en daar waar het er in sommige instanties veel venijniger aan toegaat, maken zij er op een mooie en volwassen manier gebruik van. Zonder dat het tutjes zijn.”

 

Parallel groeide de site GATE15 uit tot een knooppunt van samenwerking. In het pand op de Kleine Kauwenberg 19 situeert zich sedert 1 oktober 2014 ook TAKEOFFANTWERP. De uitbating van de ruimte werd in 2017 uitbesteed aan Antwerpen Studentenstad (Gate15). Op 1 januari 2018 werd de associatie onderhuurder bij Antwerpen Studentenstad voor de ruimte TAKEOFFANTWERP.

Meer bekend als GATE15 is Antwerpen Studentenstad een belangrijke partner in de imagovorming van Antwerpen als studentenstad. ‘Atypisch Antwerpen’, de look & feel voor de nationale en internationale stadscommunicatie van Antwerpen, is daarvoor, vanuit de stadsmarketing van Antwerpen, de kapstok.