Student tutoring

Tutoraat

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen is in 2005 van start gegaan met het Tutoraat project om sociaaleconomisch kwetsbare jongeren dezelfde kansen te geven dan hun meer begunstigde leeftijdsgenoten en om de doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van leerbedreigde leerlingen te verbeteren.

Tutoraat is een werking waarbij tutoren wekelijkse ondersteuning bieden aan leerlingen uit het 4de, 5de en 6de jaar secundair onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met de hogescholen die deel uitmaken van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA): de Universiteit Antwerpen, de AP Hogeschool Antwerpen, de Antwerp Maritime Academy (HZS) en de Karel de Grote Hogeschool.

De tutoren zijn studenten uit bovenvermelde partnerinstellingen die hun eerste jaar hoger onderwijs succesvol achter de rug hebben. Ter voorbereiding op hun taak krijgen ze een vorming van één dag met verschillende workshops. Per gegeven bijeenkomst krijgen ze een vrijwilligersvergoeding voor hun engagement.

Wat startte als een kleinschalig project in 5 scholen, is doorheen de jaren steeds verder gegroeid. Er wordt samengewerkt met meer scholen en Tutoraat ontwikkelt steeds sterkere wortels in het Antwerpse onderwijslandschap. Er wordt steeds verder geprofessionaliseerd om zo nog beter te kunnen inspelen op de noden en verder kwalitatief te groeien. We zijn trots op de evolutie die Tutoraat de afgelopen jaren heeft gekend en op de duidelijke resultaten die we zien. Er is een goede samenwerking met de betrokken partners en zowel leerlingen (tutees) als studenten (tutoren) kunnen hier de vruchten van plukken.

https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/tutoraat/

A’REA UP

Ondanks intensieve samenwerkingen en gedeelde ambities blijft de ongekwalificeerde uitstroom in Antwerpen dubbel zo hoog in vergelijking met Vlaanderen. Elk schooljaar verlaten immers 1200 leerlingen (22%) de school zonder diploma.

Deze problematiek is complex en kan enkel met een grootschalig en overkoepelend samenwerkingsproject aangepakt worden. Met het A’REA UP programma wil de stad Antwerpen, samen met het onderwijs en alle partners, zorgen dat meer kinderen en jongeren een kwalificatie behalen in het Antwerpse onderwijs. Meer informatie hier.

Via het A’REA UP programma draagt de Stad Antwerpen bij aan het AUHA-StudyChat-project.   

 

© 2019 AUHA | privacybeleid | cookiebeleid | gebruiksvoorwaarden | feedback