Onderwijs

Digitaal leren: lessons learned

5 online lunchsessies

Maandag 19 april – ZELFSTURING

Maandag 26 april – FLIPPING THE CLASSROOM

Maandag 3 mei – ACTIVEREND LEREN

Maandag 10 mei – DIGITALE PRACTICA

Maandag 17 mei – VERBINDING


Wat hebben we geleerd uit de voorbije coronaperiode waarin we vliegensvlug moesten schakelen naar digitaal hoger onderwijs? Wat werkte er goed? Wat werkte er minder goed? En vooral: wat nemen we mee naar het ‘nieuwe normaal’ in de post-coronaperiode?

Inschrijven voor een volgende lunchsessie(s) kan nog steeds.

De presentaties van deze online sessies Digitaal leren: lessons learned kunt u herbekijken. 

Presentaties en opnames

U kan de sessies herbekijken door te klikken op ‘video’. U kan de ppts herbekijken door te klikken op de titel.

 

MAANDAG 19 APRIL – ZELFSTURING
Omwille van technische problemen werd deze sessie niet opgenomen. De powerpoints zijn wel beschikbaar.

Digitaal leren heeft als gevolg dat studenten veel zelfstandiger aan de slag moeten dan in het traditionele onderwijs. Ze zijn veel meer op zichzelf aangewezen voor planning en oriëntatie. Hoe zorg je als docent voor voldoende structuur en ondersteuning?

 

MAANDAG 26 APRIL – FLIPPING THE CLASSROOM
Studenten gaan zelf aan de slag met het cursusmateriaal. Nadien komen ze bij de docent voor vragen, diepgang en oefenmateriaal. Hoe werkt dit in een volledig digitale omgeving? Kan jij als docent de studenten voldoende ondersteuning geven?

 

MAANDAG 3 MEI – ACTIVEREND LEREN
De interactiemogelijkheden in een digitale context zijn beperkt. Hoe zorg je toch voor een voldoende mix van werkvormen waarbij studenten actief betrokken worden en ook eigen meningen en ervaringen kunnen inbrengen? Hoe bevorder je de interactie tussen student en docent? Tussen studenten onderling?

 

MAANDAG 10 MEI – DIGITALE PRACTICA
Kan je ook practica organiseren in een digitale leeromgeving? Is digitaal leren niet vooral afgestemd op het verwerven van meer theoretische kennis? Niet altijd zo blijkt? Wat heb je nodig om digitale practica te organiseren? Wat is er mogelijk?

  • moderator Veerle Meuleman van de Karel de Grote Hogeschool (video)
  • ‘Digitale practica in de bacheloropleiding Elektromechanica’ door Amedee Beylemans en Bert Pauwels van AP Hogeschool (video)
  • ‘Het online vaardighedenlabo in de bacheloropleiding diergeneeskunde’ door An Langbeen van UAntwerpen (video)
  • reactie van Fran Gillis, studente KdG (video)

 

MAANDAG 17 MEI – VERBINDING
Connectie verbroken? Hoe houd ik als docent studenten voldoende betrokken, gemotiveerd, en volg ik op of alle studenten nog mee zijn? Welke impact heeft digitaal leren op motivatie, concentratie en inspanning?

  • moderator Luc Van de Poele van de Universiteit Antwerpen
  • ‘Digitale communities in de bacheloropleiding Orthopedagogie’ door Veerle Portael van AP Hogeschool
  • ‘Hoe verbinding zoeken anno 2021?’ door Peter De Potter van KdG
  • reactie van Arne Cobben, student UAntwerpen