AUHA Onderwijsdag 2019

AUHA-Onderwijsdag 2019

EFFICIËNT EN EFFECTIEF FEEDBACK GEVEN

VRIJDAG 22 MAART 2019 VAN 13 TOT 16 UUR

Stadscampus Universiteit Antwerpen, gebouw C | Prinsstraat 13, Antwerpen

In het hoger onderwijs worden steeds meer methodieken beschikbaar om feedback te geven aan studenten. Die worden gebruikt bij scripties, papers, stages of gewoon tijdens een les.

Zijn er algemene regels? Wat gebruik je wanneer? Waar is de leerwinst merkbaar en waar is die het grootst? Willen we de feedback sneller? Of beter? Of directer? Willen we meer of minder feedback geven? Hoe kun je daarbij instrumenten inzetten? Zijn er werkwijzen waar er door feedback tijdwinst wordt gerealiseerd, voor de student, voor de docent?

Zo neemt deze onderwijsdag je mee op een verkenningstocht boordevol tips en voorbeelden uit de onderwijspraktijk. Gericht op efficiënt en effectief terugkoppelen om vooruitgang te boeken.

(Klik op de titels om de presentaties te downloaden)
WS_1 Instaptoetsen/beginassessments en opvolging
Hoe kan feedback het effect van instaptoetsen verhogen?
> Feedback bij beginassessments
Met instaptoetsen houd je beginnende studenten hun eerste spiegel voor in het hoger onderwijs. De sessie gaat in op de theorie en de praktijk van de juiste timing, vorm en inhoud van de feedback om het effect ervan te verhogen.
Bart Tambuyzer, monitor chemie (UAntwerpen)
> Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) in chemie
Myriam Verbeke focust op instaptoetsen als start van het persoonlijke en professionele ontwikkelingsplan (POP) van de student. Meer concreet wordt toegelicht hoe de instaptoetsen kaderen in een POP dat doorheen de verschillende studiejaren wordt op- en uitgebouwd.
Myriam Verbeke, studiebegeleider (AP)
> Onderzoek naar beginassessments
Bart Duriez voerde onderzoek naar de effectiviteit van beginassessments, en licht toe onder welke voorwaarden feedback het effect van dergelijke beoordelingen kan vergroten.
Bart Duriez, onderzoeker Dienst onderwijsontwikkeling (KdG)
WS_2 Digitaal leren en (digitale) feedback: nieuwe instrumenten
Hoe kunnen digitale middelen feedback versterken?
> Buddy Check
BuddyCheck is niet alleen een eenvoudige en krachtige tool voor peer- en selfassessment, maar biedt ook handvaten om in gesprek te treden met studenten.
Christine Verclairen, onderwijsondersteuner TE-learning (KdG)
> Online (automatische) feedback op schrijfopdrachten
Multimodale technologieën laten toe om feedback op andere manieren dan op papier en via meerdere kanalen (audio, video) te geven. Digitale feedback kan de studenten activeren om hun leerproces voor een deel zelfstandig in de hand te nemen. Vanuit docentenperspectief maakt automatische feedback op schrijfopdrachten tijd en ruimte vrij om versterkte aandacht te besteden aan de problemen die door het automatische verbetersysteem gedetecteerd werden.
Carola Strobl, docent (UAntwerpen)
WS_3 Didactische aspecten van feedback
Hoe ga je als lesgever met feedback aan de slag?
> Misvatting over feedup: studenten begrijpen criteria en rubrics
Hoe kwaliteitsverwachtingen verhelderen voor studenten, wetende dat ze criterialijsten en rubrics niet interpreteren zoals je wil?
Stijn Vanhoof, stafmedewerker onderwijsontwikkeling – docentprofessionalisering (KdG)
> LeerKRACHT: hoe en wanneer gebruiken lectoren feedback van studenten in hun eigen innovatie?
Tijdens het project voor praktijkwetenschappelijk onderzoek leerKRACHT innoveerden ontwikkelteams van lectoren in de lerarenopleiding hun leeromgeving voor Toegepaste Didactiek. Ze kregen daarbij als ondersteuning onder meer inzicht in de didactische kwaliteit van hun leeromgeving via bevragingen bij hun eigen studenten. Via schriftelijke reflecties en interviews met lectoren nadien werd onderzocht of, hoe en wanneer lectoren deze data inzetten in hun innovatieproces. Onze workshop licht toe (1) welke bevragingsinstrumenten werden gebruikt; (2) hoe data aan lectoren werd gecommuniceerd; (3) hoe en wanneer lectoren deze data hebben ingezet; (4) wat de ‘lessons’ learned zijn voor het gebruik van studentendata als feedback bij innovatie.
Gert Vanthournout, onderzoeker (AP)
WS_4 Feedback als proces
Hoe kan je feedback verweven met het leerproces?
> Persoonlijk ontwikkelingsplan van studenten Revaki
Studenten Revaki doorlopen bij de aanvang van hun studieproces een intakeprocedure. Studenten en de opleiding krijgen zo zicht op het niveau van de begincompetenties waaraan feedback wordt gekoppeld, samen met een niet-bindend advies om deze naar het gewenste niveau te tillen, indien nodig. Tijdens de bacheloropleiding worden de aangeboden reflectieopdrachten voorzien van feedback om het lopende studieproces te sturen.
Annette Heyrman, praktijkassistent (UAntwerpen)
> Formatieve feeback
In deze sessie lichten we de literatuur toe waarop we ons actieonderzoek ‘Formatief evalueren in vreemdetalenonderwijs’ baseerden. We stellen onze toolbox voor die ondersteunende methodieken bundelt om het leerproces van leerlingen in kaart te brengen en bij te sturen.
Debbie De Neve, onderzoeksmedewerker (KdG)
An Leroy, lector opleiding Leraar secundair onderwijs (KdG)
Parallelle werksessies 5 tot 8 (15.15 tot 16.00 uur)
WS_5 Reflectie en feedback over studiekeuze en heroriëntering
Hoe kan feedback bij het begin van een opleiding bijdragen tot succes?
> Start to study
Met de workshops ‘Start to study’ begeleiden we een jaar lang studenten die in het eerste jaar van de lerarenopleidingen in AP een deeltijds traject volgen. Er wordt concreet gewerkt met authentiek materiaal met oog op het bevorderen van hun academische en sociale integratie. De resultaten zijn positief. In deze presentatie lichten we onze aanpak toe.
Patrice De Feyter, docent Frans (AP)
Inge Landuyt, docent Nederlands (AP)
> Gebruik van reflectiedocument bij studierendement kleiner dan 30% in BA1
Studenten die in hun eerste jaar minder dan 30% van de studiepunten hebben verworven aan de UAntwerpen zullen aan de hand van een reflectiedocument een gesprek  moeten voeren met de studietrajectbegeleider om opnieuw voor dezelfde opleiding te kunnen inschrijven. Het concept van het reflectiedocument, de geplande methodiek van het gesprek en de motivering van deze aanpak wordt toegelicht.
Hilde Janssens, hoofd Dienst voor studieadvies en studentenbegeleiding (UAntwerpen)
Mariska Hendrickx, studietrajectbegeleider faculteit Wetenschappen (UAntwerpen)
WS_6 Zelfevaluatie en feedback bij stages
Hoe maak je met feedback van stage een krachtig proces?
> Onderzoek naar stagebeoordelingen
Bart Duriez voerde onderzoek naar stagebeoordelingen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Hij licht toe welke rol feedback daarin kan spelen. 
Bart Duriez, onderzoeker Dienst onderwijsontwikkeling (KdG)
> Het zelfevaluatieformulier in de lerarenopleiding
In de lerarenopleiding van de UAntwerpen werd een zelfevaluatieformulier ontwikkeld dat bruikbaar is voor de studenten zowel voor, tijdens als na de verschillende stagemomenten. De ervaringen van enkele jaren met het formulier en hoe het meest effect heeft, worden toegelicht.
Rudi Wuyts, praktijkassistent (UAntwerpen)
WS_7 Feedback door peers
> ELO-ondersteunde peerfeedback  tussen groepen
Het concept is gebaseerd op het “peer review” proces bij wetenschappelijke publicaties. Alle studenten maken in groepen een verslag op, waarna deze geanonimiseerd aan twee andere groepen wordt bezorgd. Deze groepen treden dan op als anonieme reviewers. De studenten hebben dus een grote en actieve rol in dit feedback proces.
Cedric Vuye, docent (UAntwerpen)
> Peerfeedback efficiënt digitaal organiseren
Studenten in de lerarenopleiding van AP moeten voor het olod ‘leerkracht in ontwikkeling’ een presentatie van hun startprofiel op video zetten. Op basis van een online beoordelingstool worden de studenten vervolgens door hun medestudenten beoordeeld. In deze presentatie wordt dieper ingegaan op de werkwijze.
Jeroen Hendrickx, stafmedewerker digitaal leren (AP)
Roel Janssen, docent lerarenopleiding (AP)
WS_8 Taalfeedback
Waarom is feedback op maat essentieel bij de ontwikkeling van taalvaardigheid?
> Peerfeedback inzetten voor taalhulp
Kunnen medestudenten ingezet worden om kwaliteitsvolle, ontwikkelingsgerichte taalfeedback te geven? Al enkele jaren werkt het centrale Taalpunt van AP samen met Taalpuntassistenten, studenten uit de lerarenopleiding Nederlands die andere studenten individueel begeleiden bij hun opdrachten. De taalpuntassistenten krijgen hiervoor een opleiding in taalontwikkelend lesgeven en gaan vervolgens zelfstandig aan de slag. De opvolging gebeurt van op afstand en richt zich op de ontwikkeling van de studenten als taalcoach. De sessie zoemt in op de concrete werking en de voordelen en de nadelen van het systeem.
Leen Schelfout, adviseur Taalbeleid en taalondersteuning (AP)
> Taalontwikkelende feedback
Feedback is een uitstekend middel om de ontwikkeling van academische taalvaardigheid bij studenten te bevorderen. De voorwaarde is wel dat de feedback gekoppeld wordt aan feed up (Wat zijn de verwachtingen?) en feed forward (Hoe kan het beter?). Maar hoe pak je dat aan? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laat een taalcoach van Monitoraat op maat zien hoe elke docent talige feedback kan geven.
Wim De Beuckelaer, taalcoach Monitoraat op maat Linguapolis (UAntwerpen)

         

© 2019 AUHA | privacybeleid | cookiebeleid | gebruiksvoorwaarden | feedback